Meny
Næringsliv-byggeplass-arbeidsliv-IMG_2715

Massive boligutbyggingsplaner på Fjellhamar

Romerikes Blad 17.02.2022

Planskissen legger opp til en utvikling med ca 1100 nye boliger og en bebyggelse på 3-9 etasjer.

Foran den gamle barneskolen langs Fjellhamarveien planlegges en boligblokk på 8 etasjer med næring i første etasje.

Lørenskog Senterparti mener at planinitiativet må avvises, at saken først må konsekvensutredes med ulike alternativer, herunder tall for lavt, middels og høyt antall boliger/befolkningstilvekst, hva dette vil ha å si for behovet for nye barnehageplasser og skoleplasser, og hvordan dette skal løses. Kommunen bør også redegjøre for hvordan de trafikale forhold forventes å utvikle seg med forskjellig befolkningstilvekst og hvordan man har tenkt å løse disse utfordringene.

Først da kan politikerne gjøre seg opp en mening om antall nye boliger/ befolkningsvekst som de mener vil være tilrådelig i Fjellhamar sentrum.

Denne saken er så viktig for Fjellhamar-samfunnet at kommunen anmodes om å arrangere et folkemøte for å informere innbyggerne om utbyggingsplanene og gi innbyggerne og velforeningene mulighet til å komme med sine innspill.

Og for dem som måtte lure på det: Lørenskog Senterparti mener at boligblokker skal bygges i inntil 4 etasjer og at nye blokker, som kommer tett på eksisterende blokker, skal bygges i stil/harmoneres med eksisterende blokker, slik at området får et helhetlig preg. Og så vil vi at gamle Fjellhamar barneskole skal bevares.

Saken kommer til orientering i kommunestyret 16.3.2022

Kjære alle som er glad i Fjellhamar, det er tid for å mobilisere.

 

Tom Arne Pedersen

Leder av Lørenskog Senterparti