Meny
2022 Hundekjeks i kulturlandskap, midtsommer

Mottak av flyktninger i Lørenskog 2023

Romerikes Blad 1.2.2023

Lørenskog kommune er bedt om å bosette 240 flyktninger i 2023, noe kommunedirektøren anbefaler (noe bekymret), men sier klart ifra at kommunen ikke har kapasitet til å bosette flere personer med komplekse helseutfordringer i år.

Kommunedirektøren sier bl.a. i sin vurdering: «En anmodning om bosetting av 240 flyktninger i 2023 som kommer i tillegg til 210 flyktninger som har blitt bosatt i 2022, er unektelig en stor og krevende oppgave for en kommune som jevnt over opplever kapasitetsutfordringer på grunn av svært høy befolkningsvekst over tid. Selv om det er en stor velvilje ute i tjenestene og blant kommunens innbyggere, er kommunedirektøren bekymret for presset på de ansatte og tjenestene som en bosetting i denne størrelsesorden vil innebære».

Lørenskog kommune er i en situasjon, som er utfordrerne å håndtere, med stram økonomi og landets største befolkningsvekst. Det er kommunens ansvar å yte lovpålagte tjenester til alle innbyggere, ha tilstrekkelig kompetanse og tilfredsstillende arbeidsforhold for ansatte. Lovpålagte tjenester, som barnehageplasser og helsetjenester, er avgjørende også å kunne tilby nye flyktninger.

Vi er som kommunedirektøren bekymret for ytterligere å øke presset på de ansatte og tjenestene som en bosettingsanmodning på 240 flyktninger innebærer. Vi mener at det er fornuftig å si ja til et lavere antall flyktninger, f.eks. 160 personer og heller ta imot flere hvis vi ser at det lar seg håndtere.

Ingen er tjent med at de ansatte slites ut og at tjenesteapparatet rakner. 160 flyktninger til Lørenskog er forholdsvis mer enn de 310 flyktningene som Lillestrøm er bedt om å bosette, sett i forhold til at Lillestrøm kommune har dobbelt så mange innbyggere som Lørenskog.

Lørenskog Senterparti vil derfor fremme følgende motforslag i Formannskapet 1.2.2023 og i Kommunestyret 8.2.2023: «For å sikre et kvalitativt godt mottak og oppfølging av nye flyktninger i 2023 og redusere presset på ansatte og tjenester, reduseres antallet flyktninger som skal bosettes i Lørenskog fra 240 til 160.

Dersom kommunen senere erfarer at den kan ta imot flere flyktninger,dvs etter at flyktningene er bosatt og det er funnet plass til barn i barnehager og skoler, og kommunen har fått oversikt over alle tjenester flyktningene har behov for og kommunens tjenestekapasitet, informeres Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om hvor mange flere flyktninger vi kan motta, begrenset oppad til inntil 80 flere flyktninger.

Vi er enig med kommunedirektøren i at kommunen ikke har kapasitet til å bosette personer med komplekse helseutfordringer i år».

Tom Arne Pedersen

Leder av Lørenskog Senterparti