Meny
2019 Bondegård med rapsåker i forgrunnen og kornåker i bakgrunnen

Protokolltilførsel om flyktninger i 2022

Kommunestyret 21.12.2021

Ordfører,

Senterpartiet har en protokollførsel i saken om bosetting av flyktninger i 2022:

Lørenskog Senterparti mener at Norge skal ta imot sin andel av flyktninger, men mener at de skal fordeles til steder i landet hvor de kan være en verdifull tilvekst til å opprettholde bosetting, barnehager, skoler, arbeidsplasser etc.

Lørenskog er en av kommunene i Norge med flest innvandrere og har den kraftigste befolkningsveksten i landet. Den store befolkningsveksten utfordrer kommunens tjenesteapparat.

Flyktningene vil kunne få en god oppfølging i andre kommuner også: Et trygt sted å bo, det de trenger til livsopphold, et sted hvor barna kan gå i barnehage og på skole, mulighet til å lære norsk, komme i arbeid og delta i samfunnet.

I Dagsrevyen 14.12.2021, var det et innslag om integrering og utdanning av innvandrere i Gloppen kommune på Vestlandet. Gloppen er en liten kommune med snaue 6000 innbyggere i Nordfjord i Sogn og Fjordane som har stor suksess med å integrere, utdanne, få innvandrere i jobb og til å trives i bygda. Dette som et eksempel på at det går an for små kommuner også og lykkes med integrering.

Takk. 

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti

21.12.2021