Meny
 Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors.

Senterpartiet vil opprette flere plasser for demente i Lørenskog

Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors.

Per 2023 har Lørenskog kommune ca 800 personer med en kjent demensdiagnose.

Studier viser at Lørenskog innen 2030 vil ha over 1000 demente og innen 2040 vil ha over 1500 demente.

Lørenskog har i dag 94 langtidsplasser og 50 dagaktivitetsplasser for demente.

Prognoser viser at det er behov for å øke antall dagaktivitetsplasser med 50 innen 2030.

Behovet for nye langtidsplasser er vanskelig å beregne, og må utredes nærmere av kommunen og bestemmes i samarbeid med de folkevalgte.

Senterpartiet vil presse på for at det legges planer for å håndtere dette på en god måte. Det er viktig at pårørende, som tar seg av demente hjemme, selv ikke blir hjelpetrengende.

For Senterpartiet er det viktig at kommunen tar hånd om egne innbyggere og ikke sender dem til andre kommuner, hvor transport og besøk blir vanskeligere.

Tom Arne Pedersen
Leder av Lørenskog Senterparti

Romerikes Blad 16.6.2023