Meny
2022 Hundekjeks i kulturlandskap, midtsommer

Senterpartiets 5 minutters innlegg i kommunestyremøte 14.6.2023 om Perspektivmeldingen og økonomien

1.Lørenskogs to største utfordringer er befolkningsveksten og gjeldsutviklingen.
Lørenskog kommunes befolkning vokser raskest i landet. Befolkningsveksten var 4,6 % i 2021 og 4,71 % i 2022. Det forventes at Lørenskog i 2026 vil ha 52000 innbyggere.

Kommunen må ta opp lån for å bygge nye barnehageplasser, skoleplasser, sykehjemsplasser, infrastruktur etc. Skatteinntekten fra nye innbyggere dekker bare en del av kommunens kostnader de første årene. Kommunens gjeld forventes å øke fra dagens 6,5 milliarder kroner til 10 milliarder kroner i løpet av få år. Renter og avdrag forventes å øke fra dagens 300 millioner kroner per år til 600-700 millioner kroner per år. Denne gjeldsoppbyggingen er ikke bærekraftig og gir lite rom for annet enn lovpålagte oppgaver de neste 10 årene.

Lørenskog har 2000 boliger under bygging og det er gitt tillatelse for bygging av ytterligere 2500 boliger.

Dersom utbyggingen fortsetter i samme tempo, vil vi ikke unngå eiendomsskatt.

For å dempe befolkningsveksten, snu gjeldsutviklingen og unngå eiendomsskatt, vil Senterpartiet utsette alle nye boligprosjekter vi kan utsette.

2.Senterpartiet er imot at det bygges høyt og tett i kommunen og mener at romslige grøntarealer er en god investering

Sol, lys, biologisk mangfold for blomster, dyr og innsekter, bedre luftkvalitet, steder for rekreasjon, lek og gode møteplasser er noe vi verdsetter. Trær og busker har dessuten en viktig funksjon i opptak av overflatevann ved styrtregn og hindrer oversvømmelse i grøntanlegg og hager.

Det var derfor en seier for Senterpartiet at vi fikk krav til større uteoppholdsareal i nylig vedtatte Arealplan, selv om minste uteoppholdsareal ikke ble så store som Senterpartiet ønsket seg.

Romsligere grøntarealer står også øverst på ønskelista til Ungdomsrådet.

3.Gitt kommunens økonomi må vi legge forholdene til rette for at frivilligheten kan gjøre en jobb på områder kommunens ressurser ikke strekker til

4.Investering i forebygging, helse og omsorg er god politikk

Senterpartiet engasjerer seg i forebyggende og helsebringende tiltak i kommunen. Samtidig jobber vi for at innbyggere som rammes av sykdom eller har funksjons- nedsettelser skal å få et behovsstyrt tilbud og ikke et tilbudsstyrt tilbud.

Helhetlige tverrfaglige tilbud til rusmiddelavhengige og psykisk syke er ikke bare viktig for dem det gjelder, men også for nære pårørendes liv og helse.

5.Tiltak for barn og ungdom er et prioritert satsningsområde for Senterpartiet

Dette kan dere lese om i vår valgbrosjyre.

6.Avslutningsvis

Til slutt vil jeg takke ordfører, kommunedirektør og alle ansatte for en godt utført jobb.

Tom Arne Pedersen
Leder av Lørenskog Senterparti