Meny
Foto: Jan Erik Hæhre

Langsiktig politikk er ikke rot!

Simen og Tom Roterud, kommunestyrerepresentanter Nes Senterparti

Når nyvalgte politikere setter søkelys på kommunens økonomi med bakgrunn Senterpartiets udugelighet som ansvarlige politikere blir det mulig litt feil.

Nes Senterparti viderefører sin politikk for å møte en stor eldrebølge fram mot 2050 og for å ytterligere forsterke Nes-skolen med ressurser. Forebyggende er partiets mantra fordi det er billigst for samfunnet og best for folk.

Noen resultater som vi har fått til i posisjon med Nes AP de siste åra:

  • 20 millioner kroner avsatt til idretts- og kulturfond.
  • 20 millioner avsatt til fond som utløser ENOVA støtte ved renovering av kommunens bygg.
  • Nedjusterte investeringsbudsjetter i forhold til Kommunedirektørens forslag, men mer i tråd med gjennomføringsevne. Vi har de siste årene fått ny svømmehall, ny ungdomsskole med idrettsflate, ny barnehage på Årnes og Fenstad og Auli skole planlagt og igangsatt.
  • Vi har også satt fokus på skolen med blant annet økte ressurser til lærermidler, istandsetting Neskollen og bygging av nye skoler.
  • Tomter på Herbergåsen er solgt.
  • Lånegjeld er på 62,7% i forhold til brutto driftsinntekter, mens snittet er 99,8% i samme kommunegruppe. Hadde Nes hatt lånegjeld på gjennomsnittsnivå betalt et sted mellom 30 - 35 mill mer i rentekostnader enn vi gjør i dag. Andelen lånegjeld var en politisk prioritering av posisjonen Nes AP og Nes SP i forrige periode.
  • Nes kommune har penger på bok, med et disposisjonsfond på 21,8% i forhold til inntekter, mens snittet i vår kommunegruppe er 11,8%
  • Disposisjonsfondet på ca 450 mill kroner er viktige sparepenger for investeringer i framtida..
  • Nes er en av de best drevne kommunene. I Agendakaupang-rapporten som kom august 2023, er Nes definert som den 17 best drevne kommune i landet.
  • I 2011 fikk Nes SP gjennomslag for å øke investeringer på de kommunale vegene fra kr 4 millioner / år til 20 millioner. Dette har gitt nesten 200 millioner til nødvendig oppgradering, men arbeidet er langt fra ferdig.

Esval Gård og Nes Næringsselskap

Vi er enige om å selge Esval gård, men vi kan ikke slik dagens posisjon har gjort budsjettere 10 millioner kroner rett inn i driftsbudsjett. Det er bare avkastning av salg som kan tas inn i driften i kommunebudsjett, dvs ca en million kroner. Samme feil ser vi med tre millioner kroner i inntekt fra næringsselskapet gjennom salg av kommunens næringstomter / -eiendommer. Dette regner vi med at dagens posisjon justerer i kommende tertial, og samtidig viser hvor pengene skal tas fra.

Nes Senterparti overbyr ikke

Innenfor våre oppsatte budsjetter, rammer og ei regjering som jobber på lag med kommunen kunne vi gi mer til frivilligheten, jfr vårt ja til utbedring lysløype, skolemat i Nes-skolen for en bedre skolehverdag i tråd med forskningen og ja til Nes Ridesenter som en del av frivilligheten. Til ridesentersaken så vi også i motsetning til noen som ville selge raskt, hvilke økonomiske verdier dette området kan ha som framtidig boligområde. Vi har også lagt vekt på en videre sunn økonomi med redusert nedbetalingstid av vår lånegjeld fra 30-25 år, dvs en økt nedbetaling på ca 54 millioner kroner for perioden som igjen vil gi oss økt handlingsrom.

Vi skal utfordre hverandre, og vi ser fram til en videre konstruktiv dialog. Ikke minst på hvordan vi skal møte den kommende eldrebølgen på en god måte. Her håper vi at politisk ledelse tar initiativ til å arbeide fram en forpliktende langsiktig strategi og handlingsplan som hele kommunestyret stiller seg bak.

 

Publisert i Raumnes 25.05.2024

Lenke til debattinnlegget

Lenke til innlegget Simen og Tom svarer på