Meny

Hvorfor må alt bygges på Mo?

Ivar Christensen, lokalpolitiker for Sp, Rotnes

Vi trenger gode næringsarealer, og vi trenger flere kvalitetsboliger. Men man må tenke seg om når man kun har 105 mål til disposisjon.

Vår nye ordfører kommer med mange fine og gode tanker. Og det er flott å lese et innlegg som har en så positiv tone.

Vi skal ikke bygge fremtidens slum, som man har latt utbyggerne gjøre flere steder i Oslo.

Hvis man ikke følger utbyggerne med falkeblikk, kan det lett bli små, trange og mørke boliger for innbyggerne.

Betongmast har tenkt 800 arbeidsplasser i det nye sentrum. Ordføreren vil ha næringspark der pluss helsehus og diverse. Og man har som premiss at det skal bli 850 boliger.

Mohaugen/Mokollen har altså nettoareal ca. 60 mål minus tunet og våningshuset som trolig må vernes, og det ser Rune W ut til å være enig i. Gjenstår 50 mål. I tillegg nytt areal sør for Svartkruttveien på 45 mål totalt 95 mål. Skole og barnehage. Gjenstår 75 mål. Si næringspark og helsehus tar 35 mål. Gjenstår 40 mål.

På Kvernstua er det på 30 mål 196 leiligheter og 5-6 etasjer. Med samme høyde og tetthet på blokkene vil man på 40 mål få 261 leiligheter. 850 leiligheter som er måltallet minus 261 = 589 leiligheter mangler.

Men man kan jo alltids bygge høyere enn Kvernstuas 5 og 6 etasjer. Det må bli temmelig høye blokker for å få til dette.

9 blokker med 10 etasjer? Blir jo som Ammerud pluss Rødtvet.

Og hestesenteret må bort, de måtte bare vente til de fikk brukt noen millioner på undergang under Svartkruttveien til hestene. Lur planlegging?

Det er flere hundre ungjenter som har stor glede av det hestesenteret, det er vanskelig og i praksis umulig å flytte det. Vi må unngå at den grønne bygda vår blir som Lørenskog eller Groruddalen, dette er ikke et fremskritt.

Selv i Groruddalen har de tre hestesentre innimellom blokkene. Lurer på om de hadde turt å nedlegge fotballbaner for flere hundre gutter?

De fleste synes nok det er greit å bygge noe på Mo, for eksempel næringsarealer, et sterkt etterlengtet sykehjem/helsehus. Og foreksempel 250-300 boliger.

Men hvorfor må alt bygges der? Når det er stein/impediment og skog av variabel bonitet like ved?

Formannskapet vedtok i 12. juni 2017 å ta 550 mål ut av Marka i bytte med Berger skog. Området skulle brukes til boligtomter og ligger sørvest for det populære Kruttverket. I gangavstand til rådhuset.

Med lavere bygninger fordi tomten er større. Med umiddelbar tilgang til Marka. Med bedre solforhold, bedre utsikt, friskere luft. Jeg vil påstå at dette kan bli mer attraktive boliger enn klemt inn med skohorn nede ved rådhuset.

Og det finnes flere alternative arealer også. Selv på Rotnes.

 

Innlegget ble publisert i Varingen 10.06.24