facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Nordre Follo Senterparti

- nær folk!

Ski og Oppegård Senterparti er sammenslått under navnet Nordre Follo Senterparti. Fra 2020 heter den felles kommunen Nordre Follo.

Nordre Follo Senterparti arbeider for

  • barnehage, skole og kulturtilbud – nær deg
  • hjemmebasert omsorg– nær deg
  • et godt kollektivtilbud – nær deg
  • bevaring av matproduksjonen – nær deg
  • et lokaldemokrati med kort vei til makta – der du bor
  • effektiv kommunal drift – der du bor
  • en styrt befolkningsvekst – der du bor

Kommunevalgprogrammet for 2015-2019

Ledelse

Aktuelt i Nordre Follo

31.januar 2017
Sigbjørn Gjelsvik, 1.kandidat i Akershus

Dårlig nytt for næringsliv og pendlere i Akershus

Et grått budsjett for folk og næringsliv i Akershus, fastslår førstekandidat Sigbjørn Gjelsvik.