Meny
6 kommuner i Akershus får penger til skolebibliotek (Foto: Ragne B. Lysaker)

Styrking av skolebibliotek

Regjeringen gir 30 millioner kroner til 36 kommuner for å styrke skolebibliotekene og stimulere til mer lesing blant barn og unge. Tilskuddet skal bidra til å øke leselysten etter bekymringsfulle rapporter om fallende leselyst de siste årene.

Bærum, Gjerdrum, Jevnaker, Lillestrøm, Nittedal og Nordre Follo er kommunene i Akershus som har fått innvilget tilskudd for 2024. Erfaringen viser at elevene leser mer, flere besøker skolebibliotekene, og åpningstidene utvides.

Regjeringen foreslår nå å øke ordningen med ytterligere 20 millioner slik at enda flere kvalifiserte kommuner kan få tilskudd. Med økt tilskudd vil flere barn og unge få tilgang til et åpent skolebibliotek med dedikerte ansatte som kjenner elevene og som kan ta hensyn til elevenes ulike forutsetninger, interesser og behov.

Det skal også gjøres enda tydeligere i regelverket hvor viktige skolebibliotekene er for å bidra til å utvikle elevenes leseferdigheter og til å utjevne sosiale forskjeller.

Tilskuddsmottakere i Akershus i 2024Innvilget
Bærum kommune1 293 000
Gjerdrum kommune544 700
Jevnaker kommune299 300
Lillestrøm kommune892 700
Nittedal kommune210 000
Nordre Follo kommune900 000
Total tildeling Akershus4 139 700

Regjeringens pressemelding samt oversikt over hvilke kommuner som er tilskuddsmottakere kan leses her.