facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Finnmark

Ledelse

Aktuelt i Finnmark

05.juni 2019
Senterpartiet sier nei til obligatorisk individmerking av rein

Senterpartiet sier nei til obligatorisk individmerking av rein

Stortinget er nå i ferd med å vedta en lovendring i reindriftsloven om obligatorisk individmerking av rein, som næringen selv og det samiske folket er helt imot. Senterpartiet på stortinget og på sametinget står samlet og mener lovendringsforslaget krenker folkerettens regler om selvbestemmelse.

13.mars 2019
Senterpartiet vil ha trålfisken på land i Norge

Senterpartiet vil ha trålfisken på land i Norge

Næringskomiteen har i dag avgitt sin innstilling på et forslag fra SV om å over tid overføre fiskerettighetene fra den industrieide delen av trålflåten og over til kystflåten.

c/o Rita H. Roaldsen,
Årsteingården 17, 9470 Gratangen
Epost: rhr@sp.no
Tlf: 915 88 501