facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Finnmark

Finnmark fylkestingsvalgprogram

Ledelse

Aktuelt i Finnmark

13.mars 2018
Jordbrukets samfunnsoppdrag

Jordbrukets samfunnsoppdrag

Jordbrukspolitikk er samfunnssak. Samfunnsoppdraget er matvaresikkerhet. Nok naturlig, trygg mat. Gårdbrukeren er virkemiddelet og må ha lønnsomhet i produksjonen for å realisere samfunnsoppdraget.

08.mars 2018
Sp sier nei til stopp i utbygging og vedlikehold av fiskerihavnene

Sp sier nei til stopp i utbygging og vedlikehold av fiskerihavnene

I behandlingen av regionreformen fikk regjeringen presset gjennom at utbygging og vedlikehold av fiskerihavnene skal flyttes fra Kystverket til de nye regionene. Dette har medført at arbeidet har stoppet opp. Nå krever Senterpartiet at flyttingen stoppes og at arbeidet med havnene intensiveres.

c/o Rita H. Roaldsen,
Årsteingården 17, 9470 Gratangen
Epost: rhr@sp.no
Tlf: 915 88 501