Meny
Bli medlem

Hedmark

Aktuelt i Hedmark

Følg oss på Facebook
Fylkesårsmøte Hedmark Sp 27/2

Fylkesårsmøte Hedmark Sp 27/2

Fylkesårsmøtet i Hedmark Senterparti for 2021 blir digitalt, og avhold lørdag 27. februar. Her finner du program og sakliste:

2020 Partileder Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum topper stortingslista til Hedmark Senterparti

Hedmark Senterparti hadde i dag nominasjonsmøte for Stortingsvalget 2021. Hedmark Senterparti valgte enstemmig Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum som sin førstekandidat til Stortinget. Et enstemmig nominasjonsmøte ønsket at Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fortsetter som andrekandidat og fylkesleder Per Martin Sandtrøen som tredjekandidat.

Alf Halvar Næsje ny fylkessekretær, og Anne-Marthe Finsveen blir organisasjonsrådgiver for både Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti

Alf Halvar Næsje ny fylkessekretær, og Anne-Marthe Finsveen blir organisasjonsrådgiver for både Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti

Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti har valgt å slå sammen sine administrative enheter.

Tilbudene i videregående skole i Innlandet

Tilbudene i videregående skole i Innlandet

Innlandet fylkeskommune ved Utvalg for utdanning vedtok nylig tilbudsstrukturen for kommende skoleår på våre 23 videregående skoler. I utvalgets vedtak heter det blant annet at «tilbudsstrukturen skal være et viktig virkemiddel for å øke andelen av elever som fullfører og består videregående opplæring. I tillegg skal den så langt som mulig sørge for en hensiktsmessig balanse mellom søkernes behov og næringslivets behov for arbeidskraft». Tilbudsstrukturen må altså innrettes mot arbeidslivets behov, gitt søkernes preferanser.

Sp ønsker kommunale næringsfond som en del av kommunal tiltakspakke

Sp ønsker kommunale næringsfond som en del av kommunal tiltakspakke

- Ordførere i Innlandet er enige.

Fylkeskommunen og kommunene erfarer dessverre at mange bedrifter sliter tross kontantstøtten. Den er ikke målrettet nok. Nå jobber Senterpartiet for at kommunale næringsfond skal være en del av løsningen i kommunal tiltakspakke.

Kronikk - Tilbudsstruktur i videregående skole

Kronikk - Tilbudsstruktur i videregående skole

Innlandet fylkeskommune ved Utvalg for utdanning vedtok nylig tilbudsstrukturen for kommende skoleår på våre 23 videregående skoler. I utvalgets vedtak heter det blant annet at «tilbudsstrukturen skal være et viktig virkemiddel for å øke andelen av elever som fullfører og består videregående opplæring. I tillegg skal den så langt som mulig sørge for en hensiktsmessig balanse mellom søkernes behov og næringslivets behov for arbeidskraft». Tilbudsstrukturen må altså innrettes mot arbeidslivets behov, gitt søkernes preferanser, skriver Mari Gjestvang.

Sammen om et løft for jordbruket og matproduksjon!

Sammen om et løft for jordbruket og matproduksjon!

Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Innlandet fylkesting går sammen om et løft for jordbruk og framtidig matproduksjon!

Eit statsbudsjett for fleire

Eit statsbudsjett for fleire

Senterpartiet ynskjer mindre sentraliserte arbeidsplassar, betre solidaritet og fordeling, trygge nærmiljø, eit arbeidsliv for alle og tillit og kvalitet i skulen og kultur til folket.

Fylkestinget i Innlandet

Fylkestinget i Innlandet

Senterpartiets 16 representanter i Fylkestinget er fordelt slik på de forskjellige utvalgene:

Spinning