Meny

Stem på dine kandidater!

1. Mona Murud, 1973

2. Leif Estenson Langodden, 1969

3. Tor Eggestad, 1959

4. Oda Grøtting, 2000

5. Jan Erik Bjørn, 1963

6. Arne Nytrøen Solvang, 1984

7. Ola Holst, 1981

8. Gina Rikarda Inderberg Langodden, 2003

9. Geir Lohn, 1968

10. Anne Goro Øynes Fanebust, 1979

11. Johan Ragnar Eggen, 1957

12. Herman Vardenær Heggset, 2003

13. Helen Margrethe Schjelderup, 1962

14. Torbjørn Morten Løkken, 1981

15. Per Arne Eggen, 1964

16. Erling Steigen, 1953

17. Anne Berit Gjermundshaug, 1955

18. Audun Eggset, 1952

19. Per Magne Sandeggen, 1964