Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2020

Hamarregionen og Innlandet er og skal være et foregangsmiljø for VR/AR- og spillutviklingsarbeidet i Norge.

14.03.2024

Et unikt samarbeid mellom det offentlige, næringsliv og akademia har fostret frem nasjonalt ledende miljøer innen både virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) og spillutvikling i Hamarregionen.

Spillutvikling er mer enn bare utvikling av spill for underholdning. Den samme teknologien kan brukes på de fleste områder som berører våre liv: Helse (f.eks. operasjoner, tilpasninger av proteser osv.), næringsliv (styringer i prosessindustrien, innen bioteknologi osv.), offentlige tjenester (byplanlegging, støttesystemer til utrykningsetater både når det gjelder geografi og på hendelsesstedet), skole og undervisning (supplement til ordinær undervisning, desentral opplæring).

Det er vel kun fantasien som setter grenser for mulighetene, og rundt om i verden er det mange som etter hvert vil gripe etter disse mulighetene. Nå har Hamarregionen fått ett forsprang her i Norge og denne muligheten må vi ta godt vare på.

Nærmere 100 millioner kroner investeres i økosystemet rundt VR/AR/XR i Hamarregionen, en satsning som foreløpig har generert over 60 arbeidsplasser og forventes å generere over 200 arbeidsplasser i løpet av neste 5-års-periode.

Satsningen har skjedd i ett bredt klyngesamarbeid. Økonomisk støtte til satsningen har blitt gitt via regionråd, Hamar og Elverum kommuner, Innlandet fylkeskommune, Høgskolen i Innlandet, Norsk Tipping og et bredt privat næringsliv.

Som følge av satsningen er landets første høgskolestudie innen VR/AR etablert, et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og EON Reality Norway. Studiet forventes å omgjøres til et masterstudie fra og med høsten 2020.

Det er etablert et «Digitalt Interaktivt Senter» med visningsrom i det nyetablerte gründer og næringshuset PARK. I dette huset er det samlet et 40-talls bedrifter, de fleste med teknologi som fortegn. Studioet driftes av Høgskolen i Innlandet.

Med denne kompetansen i hamarregionen er det naturlig at Hamar defineres som VR/AR- og spillhovedstad i Norge.

Etableres inn i stortingsprogrammet til stortingsvalget 2021

Hedmark Senterpartiet vil:

  • Hamar defineres som VR/AR- og spillhovedstad i Norge
  • Høgskolen i Innlandet blir Universitetet i Innlandet med ledende studier på VR/AR og spill
  • Nasjonal satsning på VR/AR og spill inn i utdanningsløpet for yrkesfag og realfag i grunnskole og videregående skole.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2020