Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2024

Ny opplæringsmodell på Vg3 Landbruk

22.02.2024

I dag kan elever få agronomkompetanse gjennom Vg1 og Vg2 Naturbruk etterfulgt av Vg3 Landbruk. Dette er en modell som gir gode muligheter til både teoretisk kunnskap og praktiske øvelser, både ved naturbruksskolene og i kortere perioder med praksis hos bønder med ulike produksjoner. Det siste året på Vg3 Landbruk med vekt på driftsledelse og økonomi er svært viktig for de elever som senere skal bli bønder og selvstendig næringsdrivende. Dette 3-årige løpet bryter imidlertid med standardmodellen innen yrkesfag som er 2 år i videregående skole etterfulgt av 2 år som lærling i en godkjent lærebedrift, før avlegging av fagprøve. Utdanningsdirektoratet har hatt høring på om dagens utdanningsmodell/yrkeskompetanseløp med tre år i skole bør erstattes med et ordinært 2+2 løp, eventuelt at begge opplæringsmodeller tilbys.

Hedmark Senterparti mener at dagens modell innen landbruksutdanning på videregående nivå fungerer bra og gir elevene gode muligheter til praksis innen ulike produksjoner og arbeidsoppgaver. Det vil også være svært uheldig å fjerne Vg3 med sine læreplanmål, som ikke vil bli ivaretatt i en 2+2-modell. 

I dagens landbruk vil det bli svært krevende å skulle skaffe tilstrekkelig antall læreplasser slik at alle elever får tilstrekkelig variert praksisbakgrunn. Eget opplæringskontor vil også måtte opprettes, og alt dette sammen med utgifter til læreplasser vil kreve store ressurser, samtidig som det vil svekke driftsgrunnlaget ved naturbruksskolene. Mangel på læreplasser kan medføre risiko for at elever ikke får fullført påbegynt utdannelse slik som planlagt. 

Voksenagronomutdanningen er basert på dagens modell, og vil ikke kunne videreføres om 2+2-modellen blir innført. Svært mange vordende gårdbrukere benytter seg av dette populære utdanningstilbudet. 

Både landbruket og samfunnet generelt står overfor store utfordringer der kompetanse innen grønne fag blir helt avgjørende. Hedmark Senterparti mener det vil være et tilbakeskritt for landbruksnæringa om dagens modell for agronomutdanning blir endret, og fraråder derfor innføring av 2+2-modell. 

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2024