Meny
Nei til sommerstenging av Bryggen

Nei til sommerstenging av Bryggen

Sommerstengingen av Bryggen i fjor sommer var ingen suksess. Nå vil byrådet, Rødt og SV gjøre det samme én gang til. 

Sist endret: 09.08.2021 - Otilie Brubæk Stokseth

I bystyrets møte den 24. mars 2021, tok bystyret stilling til hvorvidt man skal stenge Bryggen og Torget for trafikk gjennom hele sommeren. 

Senterpartiet er ikke enig i at dette er en god idé. Erfaringen har vi allerede gjort oss, og en trenger ikke å gjøre den én gang til for å forstå at dette er et lite hensiktsmessig "miljøtiltak". 

Senterpartiet fremmet i dag derfor følgende forslag, med tilhørende begrunnelse:

Alternativt forslag
Prøveordning med sommerstenging av Torget og Bryggen gjentas ikke i 2021.

Begrunnelse
Bystyrets vurdering er at sommerstengingen av Torget og Bryggen ikke kan konkluderes med å ha vært en vellykket ordning, men snarere et kostbart og lite hensiktsmessig miljøtiltak. Konklusjonen kan trekkes ut i fra følgende punkter:

  • Ordningen førte til farlige situasjoner som følge av økt trafikk, da trangere og mindre gater ble brukt som omkjøringsveier. All den tid det ikke finnes avlastningsveier, synes det derfor lite sannsynlig at man denne gangen skal kunne unngå dette.
     
  • Bystyret viser til merknad i sak 98/20, hvor det heter at:
    «Bystyret ber byråden gå i dialog med turistnæringen vedrørende behov for skyss av bevegelseshemmede.» I følge uttalelser fra næringen ble dette i liten grad fulgt opp, og er heller ikke funnet sted i forkant av bystyrets møte per 24.03.21. Bystyret mener det er uheldig at det planlegges for en dialog etter at vedtaket er gjort, da dette kommer sent inn i prosessen, og reduserer dermed handlingsrommet til de involverte.
     
  • Bystyret understreker at reiselivsnæringen er blant de største næringene i Bergen. Oversikt for kommunale skatteinntekter viser at reiselivet generer flere ganger mer skatteinntekter enn sjømat og prosessindustrien i Bergen. Bystyret er opptatt av at reiselivsnæringen i Bergen skal ha så gode vilkår som mulig. Næringen sikrer et svært høyt antall arbeidsplasser og gir Bergen store skatteinntekter. Stenging av Bryggen og Torget forverrer vilkårene til reiselivsnæringen. For å sikre arbeidsplasser og nødvendige skatteinntekter, som begge er verdier kommunen ikke kan ta for gitt, spesielt i lys av pandemien, bør sommerstengingen derfor ikke gjentas.


 

Skjermdump: Google Maps

Denne artikkelen ble først publisert 24.03.2021