Meny
Senterpartiet vil gjøre Nordåsvannet mer tilgjengelig for allmenheten!

Senterpartiet vil gjøre Nordåsvannet mer tilgjengelig for allmenheten!

Hege Solbakken har i Bergen bystyrets møte den 24.02.21 levert inn et representantforslag om å øke tilgjengeligheten langs sjølinjen i Nordåsvannet.

Sist endret: 09.08.2021 - Otilie Brubæk Stokseth #Bergen

Bergen kommune har sikret seg eierskap til eiendommer langs sjølinjen. Disse i burde i større grad enn i dag vært tilrettelagt for å gi byens befolkning bedre tilgang. Den gode nyhet er at dette kan gjøres med mindre inngripende tiltak.

Arild Henneli, grunneier på Nordås, ønsker for eksempel å tilby mulighet til gangvei over eiendommen for å knytte sammen de to kommunale eiendommene ved Nordåsvannet. Dette er vel et tilbud kommunen ikke kan takke nei til?

Bystyregruppen håper byrådet er enig med oss og ser frem til behandligen av forslaget. For rekreasjon, folkehelse og trivsel: Gi befolkningen bedre tilgang til sjølinjen i Nordåsvannet!

Her er hele representanforslaget:

Representantforslag fra Hege Solbakken (Sp) om å øke tilgjengeligheten langs sjølinjen i Nordåsvannet på sørsiden.

Bergen kommune har vært fremsynt og har sikret seg eierskap til eiendommer langs sjølinjen i Nordåsvannet. Disse eiendommene burde i større grad enn i dag vært tilrettelagt for å gi byens befolkning bedre tilgang til sjølinjen i Nordåsvannet.

Flere av disse eiendommene kan med mindre inngripende tiltak gjøres tilgjengelig for allmennheten og slik bidra til rekreasjon, folkehelse og trivsel i områder med stor befolkningstetthet.

Et område vi vil oppfordre kommunen til å gå i dialog med grunneier Arild Henneli om, er lokalisert på Nordås. Her har en grunneier gjennom flere generasjoner lagt til rette for allmennheten, og ønsker å tilby mulighet til gangvei over eiendommen for å knytte sammen de to kommunale eiendommene ved Nordåsvannet. 

På østsiden av eiendommen ligger Gnr121, Bnr 29 med tilhørende nøstetomt, Gnr 121, Bnr 115. Bergen kommune er hjemmelshaver på begge disse eiendommene. 

På vestsiden av eiendommen ligger Gnr121, Bnr 792. Også her er Bergen Kommune hjemmelshaver.

Totalt utgjør disse to eiendommene ca. 600 meter sjølinje, mens grunneier har om lag 120 meter sjølinje. Sammen kan dette området utgjøre en badeplass som har omfattende kapasiteter, og som med tanke på utbyggingen i området som har funnet sted de seiere årene, er et stort behov for.

I dag foregår det bading, vannsport og rekreasjon hele sommerhalvåret. Tilrettelegging for allmenn bruk har ikke vært til hinder for bruk av eiendommen både med tanke på opplag, fortøying og tilflotts rett.

Når det gjelder de to kommunale eiendommene så er holmen på østsiden mye brukt av allmennheten, og har vært det siste 70 år. På vestsiden har det ikke vært noen allmenn ferdsel de siste 40 år på grunn av manglende tilkomst. Dessverre er området utsatt for en del dårlig planlagt hogst og dette har da ført til krattskog og dårligere fremkommelighet. 

Her er potensialet for en helt annet bruk tydelig, og en skånsom gangvei langs sjølinjen her bør være mulig å få til på en estetisk og lite inngripende måte, i god dialog med nabolaget og eier.

Beliggenhet og tilkomst

En vurdering av området vil kunne konstatere at det ikke er kapasitet til biltrafikk fram til badeplassen, men det er mulig med tilkomst til fots, eller via buss eller bybane.

 

Avstander

Bybanestopp Råstølen (luftlinje)

1100 m

Busstopp Nordåstreet, linje 67

400 m

Skjoldabukten. Potensiell parkering

300 m


Det finnes et nettverk av turveier som forbinder områdene Nordåshøgda, Søråshøgda, Harald Sæveruds vei, Storheia, Folldalen og Råstølen til de kommunale eiendommene. Det mangler imidlertid ca. 170 meter gangveis for å korte inn veien mellom Råstølen, Folldalen. Samme manglende gangvei ville kutte inn gangavstand mellom Nordåsveien og bybanestoppet på Råstølen med flere hundre meter.


Forslag til vedtak:

Bergen kommune går i 2021 dialog med grunneier for å vurdere muligheten for å øke tilgjengeligheten langs sjølinjen langs Nordåsvannet for byens befolkning.

Denne artikkelen ble først publisert 24.02.2021