Meny
AdobeStock_206971263

Idrett, kultur og natur

Innbyggjarane i kommunen skal ha ei innhaldrik fritid uansett alder.
 

Etne Senterparti vil jobba for 

 • at alle born og ungdom skal få ta del i fritidstilbod, uavhengig av familieøkonomi
 • å halda fram med å styrka det gode arbeidet til frivilligsentralen
 • at kommunen skal vera ein aktiv bidragsytar for å styrka det frivillige arbeidet
 • eit breiare tilbod innan idrett/fritidsaktivitetar for unge over 15 år
 • å ferdigstille aktivitetsområda i Skånevik og Etne 
 • universell utforming slik at aktivitetstilbod er tilgjengeleg for alle
 • interaktivt museum/utstilling og kulturhistoriske løyper i kommunen
 • dagsturhytte nær Skånevik
 • syta for gode rammer til aktivitetane knytt til kyrkjene
 • merka turløyper i heile kommunen og tilhøyrande digitale kart
 • oppgradering av idrettsanlegg