Meny
P1010333

Samferdsel og infrastruktur for levande bygder

God kommunikasjon og infrastruktur er avgjerande for ein kommune i utvikling.


Etne Senterparti jobbar for

 • å få Bakka – Solheim inn på NTP snarast 
 • å ferdigstilla høghastighetsbreiband i heile kommunen sikker mobildekning.
 • å betra vegane mellom Skånevik og Etne
 • eit kollektivtilbod tilpassa infrastrukturen og behovet i kommunen
 • ny vegløysing av Åsheimsvegen 
 • godt vedlikehald av kommunale vegar heile året
 • å støtta Sauda i deira planar om veg til Etne
 • å rusta opp det kommunale leidningsnettet for vatn og avløp
 • mudring utanfor den kommunale kaien på Tongane
 • rimelegare bustadalternativ og nye tomter både gjennom private initiativ og Etne tomteselskap
 • fortetting og bygging i høgda i tettstadene