Meny
Bilete frå årsmøte i Vestland Senterparti 2019

Fylkesårsmøte 2022

Fredag 1.- Laurdag 2. april 2022 er det duka for årsmøte i Hordaland Senterparti. 

 

Møtet finn stad på Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli, og det vil verte omlag 170 utsendingar til møtet. 

Program for møtet: 

FREDAG 1.APRIL

15:00       FRAMMØTE OG REGISTRERING

16:30       MØTESTART

                FULLMAKTSKOMITEEN SI INNSTILLING

                OPPROP

                KONSTITUERING

                FORRETNINGSORDEN

                FYLKESLEIAR SI TALE

                SANDRA BORCH – LANDBRUKSMINISTER

                GENERALDEBATT

                VAL ETTER LOVENE

18:45       MARIE LAMO – POLITISK RÅDGJEVAR I FORSVARSDEPARTEMENTET

19:00       UTTALEBEHANDLING – MEIR MAT AV NORSKE RESSURSAR

19:30       MØTESLUTT DAG 1

20:30      ÅRSMØTEMIDDAG OG SOSIALT SAMVÆR

 

LAURDAG 2.APRIL

08:30      GENERALDEBATTEN HELD FRAM

10:30       ÅRSMELDINGAR

                REKNESKAP

                ARBEIDSPLAN

                BUDSJETT

11:00       PAUSE OG UTSJEKK

11:15        KNUT M OLSEN – GENERALSEKRETÆR I SENTERPARTIET

11:30       ORGANISERING AV HORDALAND SENTERPARTI

12:00       JAKOB BJELLAND – STATSSEKRETÆR I SAMFERDSLEDEPARTEMENTET

12:30       LUNSJ

13:15        EVALUERING AV VALKAMPEN – GJERMUND STUVE

13:30       HELSINGSTALER

14:00       UTTALEBEHANDLING

15:00       AVSLUTNING

15:30       ÅRSMØTE 2022 SLUTT

 

Link til Årsmøtepapir finn du her: Sakspapir - årsmøte i Hordaland Senterparti