facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Lindås

Ledelse

Aktuelt i Lindås

30.november 2018

REFERAT FRÅ ÅRSMØTET I LINDÅS SENTERPARTI

Møtet vart halde mandag 26.nov. 2018 i Hegellia Matstove og det møtte 13 medlemer.


Før årsmøtet tok til med sakene fekk møtet eit interessant foredrag av Petter Emil Kaland om «Nordhordland Biosfæreområde». Eit Biosfæreområde er eit område kor bruk og utvikling i sjø og på land skal skje på ein bærekraftig måte slik at me ikkje øydelegg naturen for komande generasjonar.

Nordhordland Biosfæreområde har no utarbeidd sin søknad om å verta godkjendt som Biosfæreområde i UNESCO. Per idag finst det 669 Biosfæreområder i 120 ulike land.

22.oktober 2018
Vegstrekninga frå Marås til Soltveit må byggjast samstundes med ein felles kombinert gang og sykkelveg og landbruksveg frå Soltveit til Kjeset

Ny Radøy-veg må byggjast i eitt!

Alver Senterparti sin leiar vil takka ordførarkandidat frå Alver Arbeidarparti Øyvind Oddekalv på at han svara på mitt lesarinnlegg om at Radøy-vegen må byggjast i eitt!  Marås-Soltveit er prosjekt nr. 1 i Nordhordlandspakken og eit viktig prosjekt for regionen, skriv Øyvind Oddekalv.

Alver Senterparti sin leiar synes difor det er heilt sjølvsagt at alle no arbeider for at vegstrekninga frå Marås til Soltveit på fylkesveg 565 over Radøy vert bygd i eit byggjesteg samstundes med ein felles kombinert gang- og sykkelveg og landbruksveg frå Soltveit til Kjeset.

 

Kontakt