Meny
Stine Nettsiden

Er Aure en attraktiv kommune? JA!

Alle steder blir påvirket av ytre forhold - strukturelle trekk - som de ikke kan gjøre noe med. Eksempelvis innvandring, lokalisering og sentralisering og/eller utvikling i nabokommuner. Disse forholdene er med og bestemmer hva som er Aure sin utvikling. For at vi skal kunne få en bedre utvikling må vi være attraktive for næringsliv og befolkning. Vi skal være attraktive å bo i og flytte til, vi skal være attraktive for bedrifter og det skal være attraktivt å besøke Aure.

Er vi attraktive å bo i og flytte til da?

Mer barnevennlig, flere boliger, et yrende kulturliv og vi skal ta vare på våre eldre


Statistisk sett har Aure hatt omtrent nøytral bostedsattraktivitet. Folketallet har holdt seg relativt stabilt siden Aure og Tustna slo seg sammen i 2006, men med en liten nedgang de siste årene. En av nøklene til å øke attraktiviteten er å bli enda mer barnevennlig enn idag, tilrettelegge for flere boliger og få til et enda mer livlig kultur- og fritidstilbud - Ja til et yrende kulturliv i hele Aure! 


I Aure har det ikke noen betydning når på året barnet ditt ble født, da vi har løpende barnehageopptak gjennom hele året. Slik skal det fortsette å være. Vi har nye og moderne barnehager på Tustna og på Nordlandet, og nå er det like før vi får en etterlengtet ny barnehage i sentrum også, der det må tilrettelegges godt for fysisk aktivitet i fine uteområder. Aure Senterparti har vært en aktiv pådriver i alle år for å få til disse nye barnehagene.


Boliger har vi for lite av, og her skal vi legge inn en ekstraordinær innsats. Boliger for unge, familieboliger, seniorboliger, utleieboliger - vi trenger mer av alt og vi trenger det i hele Aure kommune. Ikke bare i sentrum. Hvordan kan vi frigjøre eller produsere flere småbruk i Aure? Dette syns jeg er et spennende spørsmål.

Aure Senterparti har etterspurt en boligpolitisk plan over flere år, og nå er den endelig på trappene!

 

Aure Senterparti støtter opp om den store frivillige innsatsen som legges ned innenfor idretts- og kulturlivet i Aure. Samarbeid med grunneiere, lag og foreninger er både viktig og nødvendig for å utvikle enda flere tilbud i kommunen vår. Det at det skjer noe på fritiden er viktig for å motvirke utenforskap og ensomhet for personer i alle aldre. Ikke minst for ungdommen vår. Vi sto i front for å få reetablert ungdomsklubben i Aure - og det er vi stolte over! Vi har også sikret at ungdomsrådet i kommunen fikk møte- og talerett i kommunestyret. Ungdommens røst er viktig for oss.


Vi skal heller ikke glemme vår eldre. Jeg var leder av prosjektgruppa som utarbeidet helse- og omsorgsplanen vår som er gjeldende fram til året 2032. Denne planen konkretiserer utfordringer, og beskriver mål og strategier for hvordan innbyggerne skal oppleve god helse samt føle seg trygge for at man, også i framtiden, skal motta gode helse- og omsorgstjenester i Aure.

Er vi attraktive for bedrifter da?

Strategisk næringsplan


De siste årene har vi gjort mye bra næringsarbeid. Jeg satt i prosjektgruppa som utarbeidet den strategiske næringsplanen vår i 2019. Denne planen sier noe om hvordan vi skal jobbe strategisk og målrettet mot 300 nye innbyggere og 300 nye arbeidsplasser fram mot 2030. I kjølvannet av ferdigstillelsen av denne planen opprettet vi en egen næringsavdeling med næringssjef i spissen, et eget politisk utvalg som heter hovedutvalg for næringsutvikling der representanter fra næringslivet møter politikere og administrasjon på jevnlig basis og et eget næringsutviklingsfond. Kjenner du til at vi har et slikt fond som du kan søke på for å utvikle bedriften din?


Formålet med næringsutviklingsfondet er å styrke lokal nyskaping, innovasjon, næringsutvikling samt øke bosettingen i kommunen. Eksempler på hva du kan få støtte til er markedsundersøkelser, omstillingstiltak, investering i utstyr og maskiner (faste installasjoner), nydyrking, kjøp av melkekvote, profilering og merkevarebygging, tilrettelegging av infrastruktur og støtte til oppussing av bygningsmasse. Vi har stått i front for å sette av betydelige midler på dette fondet. Beløpet har variert fra år til år, der vi i toppåret - etter initiativ fra Aure Senterparti - satte av 3 millioner årlig. Vi har vist handlekraft, vi har satset, og vi satser fortsatt på næringsutvikling i Aure.

 

Tiden er nå overmoden for å evaluere næringsarbeidet slik at vi kan utvikle oss til å bli enda bedre. Aure Senterparti har etterspurt en slik evaluering ved flere anledninger, og vi mener at det er viktig at evalueringen blir gjort i samarbeid med næringslivet.

Er det attraktivt å besøke Aure da?

Kanskje kan en gullhjort på Brekka bli vår x-faktor


Vi er den største hyttekommunen i Møre og Romsdal med over 1300 fritidsboliger i kommunen. Det å være en aktiv hyttekommune gir fortrinn, og vi må bruke dette til å utvikle lokale servicetilbud som styrker kommunen både for fastboende og besøkende.


Klimaendringer og hetebølger som herjer i Sør-Europa på sommeren vil gjøre at flere planlegger ferien sin i Nord-Europa, i Norge og gjerne også til Aure - hvis vi legger til rette for det. Aure Senterparti kommer til å være svært positive til prosjekter som skal sette Aure på kartet som en tydelig reiselivskommune.


Fra Årvågsfjorden har det kommet et forslag om en stor gullhjort ved rasteplassen på Brekka. Hvor kult hadde ikke dette vært? Naboen min bygde en stol som ble satt opp på Storfonna og satte dermed liv i hashtaggen #stolfonna. Kan vi bygge videre på dette ved å sette opp mange fargerike stoler? #instagramvennlig. I Aure kan du få jakt- og viltopplevelser og smake på veldig mye god lokalprodusert mat. Søk på Kyststreif og oppdag den lokale kvaliteten du også. Du kan se viktig historie fra 2. verdenskrig på utfartsstedet Støttepunkt på Melland. Vi har også et eget sjøbruksmuseum.


På sommeren har vi Aureveka og Toppidrettsveka. Toppidrettsveka har vært arrangert i Aure siden 2006, og har satt sine spor i lokalsamfunnet vårt. Jeg tok initiativ til å få kommunedirektøren til å legge fram en evaluering av det vi har oppnådd så langt samt en strategi for økt utnyttelse av Toppidrettsveka i årene som kommer. Vi må ta ut læring og vi må bli bedre. Jeg vil også trekke fram Tustnafjellene og Tustna. Jørgenvågsalen, stupbratte Stabben med sine luftige traverser og Knubben. Hengekøyehotell, speilet på Grautaneset og Ringholmen - bare for å nevne noen.

Turistene aner ikke hva de går glipp av!

Vi må heie på lokalpatrioter

Det å snu utviklingen til at Aure skal bli en vekstkommune er ikke noe en person, et parti eller en ordfører gjør alene. Det må vi gjøre sammen. Aure Senterparti har fått til mye de siste årene, og vi ønsker å fortsette å bidra til utvikling av Aure.


En av nøklene til suksess og utvikling er å heie på lokalpatrioter med sterk drivkraft til å skape arbeidsplasser og aktivitet på hjemplassen sin. Noen som brenner for å utvikle noe i sitt nærmiljø. Disse har vi mange av i Aure enten det er via frivillighetssentralen, i korpset, bonden selv, i solbakkens venner, fotballtreneren, i helselaget, i grendalaget, i ungdomslaget eller i kirken - bare for å nevne noen.


Uansett er ikke løsningen på utfordringer større enheter, lengre avstand og mindre nærhet til folk. Avgjørelser bli best om de blir tatt nærmest mulig der folk bor. Aure Senterparti har vært i posisjon gjennom flere år, og vi har vist at vi er seriøse, ansvarsfulle og at vi har gjennomføringsevne. Du kan være trygg på at vi ønsker å utvikle hele Aure kommune og at vi ønsker at tjenester skal være nær folk.


Godt valg.

Varaordfører Aure kommune og Ordførerkandidat for Aure Senterparti:

Stine Wigum Hagen