Meny
Kayak

Hilsen fra ordførerkandidaten

Hilsen fra ordførerkandidaten

Stine Wigum Hagen
Stine Wigum Hagen

Kjære velger,

Mitt navn er Stine Wigum Hagen, og jeg er 32 år. Sammen med min samboer og tre barn, bor jeg på familiegården på Vikan der vi driver med ammeku. Jeg har en utdannelse som sivilingeniør fra NTNU og jobber idag som leder produksjonsstyring ved Equinor sin metanolfabrikk på Tjeldbergodden.

Jeg er ydmyk og stolt over tilliten som partiet har vist meg ved å velge meg som ordførerkandidat. Min indre motivasjon for å si ja til en slik rolle er utvikling av Aure kommune. Hvordan man på best mulig måte kan få hele Aure til å bli den beste utgaven av seg selv og oppleves enda mer attraktiv enn i dag. For å få til det må man også ta et aktivt ansvar for at innbyggerne opplever gode tjenester som barnehage, skole, sosialhjelp, barnevern, legehjelp, sykehjem osv. Dette er en vesentlig faktor for å opprettholde et godt omdømme.

Gjennom de siste 8 årene i kommunestyret har jeg gjort meg noen erfaringer om hvordan jeg vil utvikle Aure kommune:

  • Jeg vil utøve trygg, åpen og forutsigbar politisk ledelse med en tydelig retning og mening
  • Jeg vil skape et stolt politisk miljø med stor grad av fellesskapsfølelse der jeg skal la andre få sin del av æren når ting går bra
  • Det skal være samsvar mellom ord og handling og jeg skal få ting gjort

Politikk er heldigvis lagspill, og jeg er veldig fornøyd med resten av personene som står sammen med meg på lista. Alt fra helt ferske i politikkens verden til personer med lang erfaring. Representanter fra hele Aure kommune og med forskjellige kvaliteter og livserfaringer. Sammen utfyller vi hverandre og sammen blir vi gode.

Det vi har til felles er at vi deler Senterpartiet sin visjon om at vi tror på hele Norge og hele Aure kommune. At alle skal kunne leve gode liv. Uansett hvor man bor eller hvem man er. Samfunnet skal bygges nedenfra og det starter med meg og deg.

Godt valg!