Meny
20230921_194026

Høringsuttale planstrategi 2024 - 2027 Landbruksplan

Aure kommune inviterte til høring planstrategi 2024 - 2027. Aure Senterpartiet har lenge jobbet for at Aure trenger en landbruksplan, og har nå sendt inn vårt innspill. Nå håper vi at  administrasjonen og våre politikere følger opp og vedtar at vi skal ha en landbruksplan.

Høringsuttale til planstrategi 2024 – 2027

Aure kommune

 

LANDBRUKSPLAN I AURE - ET NYTTIG VERKTØY FOR FREMTIDEN

I Aure, som i flere andre kommuner ser vi at landbruket er inne i ei brytningstid. Det tradisjonelle landbruket har i lang tid vært stemoderlig behandlet, og nå må det settes en tydelig retning for hva vil med landbruket som næring og bærekraftig bruk av naturressursene våre.

Hvordan ønsker vi at natur-resursene som landbruket og samfunnet er helt avhengig av skal se ut om 10 år, om 50 år? Hvordan skal vi balansere arealbruk mellom næringer, hyttebeboere, landbruksnæring og fast bosetning om vi ikke har en god plan å jobbe ut fra.

Andre tema en landbruksplan bør svare ut kan være matberedskap, rekruttering, jordvern, naturmangfold, tilrettelegging utmarksbeite og interessekonflikter når det gjelder bruk av areal.

Det viktigste er likevel at ei plan skal kunne vise veien framover, med ønsker og mål, på en realistisk måte.

Aure Senterpartiet mener at en landbruksplan er viktig for Aure kommune. En overordnet landbruksplan må vise status i dag, hva ønsker vi fremover, og hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre bærekraftig bruk av de naturgitte ressursene vi rår over. Tradisjonelt landbruk, utmarksbeite og naturmangfold må ses på i en sammenheng.

Styret i Aure Senterparti

 

 

Til startside Aure Senterparti