Meny
Capture

LANDBRUK OG MENTAL HELSE

I kommunestyremøtet den 7 februar fremmet Aure Senterparti en resulosjon for å sette fokus på mental helse i landbruket. 

Mandag 9 januar i år varslet Mattilsynet politiet om en dyretragedie i Trøndelag ,ved et tilsyn ble det funnet 200 døde griser, og de 76 gjenlevende dyra som ble funnet ble senere avlivet.

Dette er en av mange dyretragedier de siste åra. Men vi må ikke glemme at dette også er en menneskelig tragedie, for bonden, for familien og ikke minst for samfunnet vårt. Hvordan kan dette skje, hva er det som svikter og hva kan årsakene være?

Å møte veggen, bli utbrent eller utvikle en psykisk lidelse er tøft. Har man i tillegg flere hundre dyr i fjøset som man ikke klarer å ta seg av lenger, kan utfallet bli dramatisk.

Årsaken bak slike tragedier kan være mange og sammensatte, usikker økonomi, samlivsbrudd, sykdom i familien, høy arbeidsbelastning kan være noe av forklaringen. Vi må også ta inn over oss det faktum at landbruksmiljøet krymper jo flere bruk som legges ned. Det at jordbruksarealet opprettholdes av de som blir igjen er positivt, men det fører også til en travlere arbeidshverdag, flere timer alene i traktor med mye kjøring, og et mindre nettverk av kolleger der man kan blåse ut når hverdagen blir tøff.

Rammevilkåra til landbruksnæringa avgjøres i jordbruksforhandlingene, og kommunen har ikke noen direkte påvirkning der. Men vi kan og bør holde oss oppdatert på det som skjer i næringen i vår egen kommune, og være bevisste på at tragedier kan ramme alle, også her hos oss. Tiltak for god dyrevelferd blir ofte løftet fram som viktig i, men vi må samtidig løfte fram god bondeveferd, de to henger som oftest sammen.

Aure Sp har i flere budsjettbehandlinger prioritert psykisk helse, vi har sørga for at det ble bevilget midler til stilling som ungdomslos og vi har bidratt til at det fortsatt ble satt av penger i arbeid for rus og psykisk helse. Nå ønsker vi å løfte fram mental helse i landbruket.

Aure Senterparti ønsker å få med seg resten av kommunestyret på å invitere faglagene inn til neste kommunestyremøte. Det er ønskelig med en orientering og dialog om følgende:

  1. Status i landbruket i Aure med fokus på utfordringer nå og de neste 10 årene
  2. Hvordan jobber faglag og organisasjoner i landbruket med tanke på mental helse?
  3. Hvordan kan kommunen og politikere sammen bidra med å løfte fram mental helse i landbruket og god bondevelferd? 

Hele innlegget i kommunestyret kan høres her