Meny
Ålmo Energi

Ny retning i energipolitikken

Energipolitisk talsperson Ole André Myhrvold om energimeldingen:

Bred tilslutning om en ny retning i energipolitikken med nasjonal kontroll over krafta.

Viktig signal også for oss i Aure kommune. Vi ønsker tilstrekkelig grønn kraft til konkuransedyktige priser, men hvor skal strømmen komme fra og hvor blir den brukt? Lokalt eller internasjonalt? Dette er viktige bærekraft og miljøspørsmål fremover!

Komitébehandlingen har samlet flertall for hele 58 forslag, og i tillegg til dette er det 157 mindretallsforslag.

Det dreier seg om både kraft- og nettutbygging, batteriproduksjon, hydrogen, energisparing, småkraftverk, solenergi, biogass og vindkraftutbygging.

Myhrvold er fornøyd med den brede enigheten om havvind, der partiene har samlet seg rundt en rekke forslag om tildeling av arealer, teknologiutvikling, forsyningssikkerhet, miljøhensyn og sameksistens med fiskeri og andre havnæringer.

Myhrvold mener det er viktig at energipolitikken sikrer nasjonal selvråderett over krafta vår, og står seg over tid gjennom bred enighet på Stortinget.

-I vinter har vi hatt skyhøye kraftpriser, og situasjonen har blitt ytterligere forverret av Russlands militære invasjon av Ukraina. Dette understreker hvor viktig det er å føre en energipolitikk for nasjonal selvråderett som bidrar til arbeid og industrivekst i hele landet, og trygghet og forutsigbarhet i urolige tider.

På kort sikt viderefører vi strømstøtteordningene for trygghet for hjem og jobb. På lengre sikt gjennomgår vi hele kraftsituasjonen og energifeltet.

Regjeringens videre arbeid skal bidra til å sikre norske interesser: Varig lave priser og rikelig med ny grønn kraft, sier Myhrvold.