Meny
Bilde de minste 2

Nå er det tid for de minste!

«Barnehagens bemanning er avgjørende for hvor godt barn har det i barnehagen. Kravene som stilles til barnehagens pedagogiske virksomhet er omfattende. For å kunne følge opp alle barn, ta utgangspunkt i deres interesser og behov, og samtidig skape et innhold som utvider og beriker barnas livsverden, er det avgjørende at personalet i barnehagen både har nok tid og kompetanse til å planlegge, gjennomføre og vurdere barnehagens praksis.»

Utdanningsforbundet sitt viktigste krav i valgkampen er en storsatsing på flere barnehagelærere og økt grunnbemanning i barnehagen. De bruker slagordet: «Nå er det tid for de minste!»

I følge statistikken mangler vi 3 barnehagelærere i Aure for å være i henhold til den nasjonale barnehagelærernormen på ca 43 %.

«Barnehagen for en ny tid. Nasjonal barnehagestrategi mot 2030» ble lagt fram av regjeringen i 2023. Her slår de fast at barnehagelærerne skal utgjøre minst 60 prosent av barnehagens ansatte innen 2030.

 

Aure Senterparti har tenkt å levere på dette og har dermed følgende i sitt valgprogram:

🍀Vi vil jobbe for at Aure skal være blant landets beste barnehagekommuner, og se på muligheten for et prøveprosjekt med økt grunnbemanning

🍀Vi anerkjenner at vi ikke skaper morgendagens barnehage (eller skole) med gårsdagens barnehage- og lærerlønninger, og vi vil jobbe for å opparbeide oss mer kunnskap for deretter å bruke påvirkningskraften inn mot KS

🍀Se på muligheten for å opprette rekrutteringsstillinger for barnehagelærere

Vi har alltid tid til de minste. Barna våre har bare en barndom, og den barndommen varer evig💛

 

Godt valg.

Varaordfører og ordførerkandidat Aure Sp:

Stine Wigum Hagen 🍀