Meny
300273418_1107686440184094_4383206322964798368_n

Programkomite 2023 - 2027

Vi vil gjerne ha innspill til program for perioden 2023 - 2027!

Programkomiteen i Aure Senterparti består av

  • Leder: Stine Wigum Hagen
  • Nestleder: Olav Håkon Ulfsnes
  • Sekretær: Ingunn Oldervik Golmen
  • Medlem: Jan-Einar Gjerde
  • Medlem: Maja Kristine Lie
  • Medlem: Bjørn Roger Ertvåg

Aure Senterparti hadde første møte i programkomiten torsdag 18 august. Ikke alle hadde mulighet til å møte fysisk, men da er det fint med Teams!

Vi bestemte oss for å sette oss grundig inn i programarbeidet, og skal derfor gjennomføre studiearbeidet "Gode, lokale programprosesser" for å sikre at vi får et godt program tilpasset Aure.

Fra studiehefte: Det lokale folkestyret må styrkes, slik at flere får delta i utviklingen av samfunnet og det lokale tjenestetilbudet. Lokaldemokratiet må utvikles gjennom desentralisering av statlige oppgaver til kommuner og fylker.

Ønsker du å gi innspill til programmet vårt så ta kontakt med en av oss i programkomiten eller fylle inn skjema under ved å trykke på "Start nå" knappen under.


Takk!
På vegne av programkomiteen i Aure Senterparti

Start nå