Meny
22

14. Kandidat: Elin Skiphamn

14. Kandidat:

Elin Skiphamn, 52 år🍀

Elin er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning. Hun jobber på Aure voksenopplæring hvor hun for tiden underviser i norskopplæringen. Her i Aure setter hun stor pris på naturen og muligheten til å leve et liv med nærhet til naturen og muligheten til å kunne bo på småbruk. Hun setter også stor pris på å kunne bo nær slekt og familie, og trygge oppvekstvilkår for barn og ungdom.

🍀En sak som Elin brenner for, er at folk skal bli værende i Aure og å få folk til å flytte til Aure/flytte tilbake til Aure. Hun mener det viktigste for å trekke folk til bygda er at det er bomuligheter for folk i alle aldre. Hun har inntrykk av at folk som flytter hit ofte ønsker å bo på småbruk eller ha eiendom med litt muligheter for hagebruk og lignende, derfor bør det være bo- og driveplikt på landbrukseiendommer i Aure, også små eldre småbruk.

🍀I tillegg er det mange ungdommer i etableringsfasen som ønsker å bo i mindre boenheter som leiligheter, til en relativt overkommelig pris i attraktive områder, derfor bør det også satses på å bygge selveierleiligheter som førstegangsboliger (typ Myratunet) med nærhet til skole, barnehage og butikk.