Meny
16

8. Kandidat: Jan-Einar Gjerde

8. Kandidat:

Jan Einar Gjerde, 55 år🍀

Jan-Einar jobber på Tjeldbergodden for Linde Gas. I tillegg så er han bondemann på Dalen Gård på Ålmo, Ertvågsøya, hvor han, sammen med hans kjære, driver med sau og hest, samt bærekraftig benyttelse av de naturgitte ressursene gården gir dem.

Senterpartiet alltid har stått Jan-Einar nært på grunn av hans oppvekst og virke på gården, og derfor ønsker han å stille til valg for Aure Senterparti. Grunnverdiene partiet står for er viktige for han - ved å bidra lokalt, fremme gode fellesskapsløsninger, prioritere distrikt, næring og beredskap, er Jan-Einar med på å gjøre Aure mer robust.

Noe av det som betyr mye for Jan-Einar i Aure er nærheten til naturen - sjø og fjell - samt muligheten til å ha en trygg og god jobb lokalt slik at han slipper å pendle. Å bo sentralt ved havet mellom Kristiansund og Trondheim gir mange muligheter og som bonde har man unike muligheter til å bidra i det grønne skifte ved å produsere lokal mat på lokale utmarksressurser.

🍀En sak som Jan-Einar brenner for er næringsutvikling. Han er selv med i styret i Aure Næringsforum, og det å kunne være med å bidra inn mot ny og eksisterende næring betyr mye for han. Industrien på og rundt Tjeldbergodden skal omstille seg og bli grønnere, og får vi til god sirkulæritet på Hyttneset med bedrifter som kan spille på lag så har vi kommet langt. Både landbruk og havbruk står ovenfor betydelige omstillinger fremover der vi sammen må bidra. Reiseliv har også et betydelig potensiale, men trenger en dytt.