Meny
24

16. Kandidat: Olav Håkon Ulfsnes

16. Kandidat:

Olav Håkon Ulfsnes, 53 år🍀

Olav Håkon er gardbrukar med produksjon av mjølk og kjøt, og nokre tilleggsnæringer for å nytte ressursane på garden. Han har vore medlem i Senterpartiet siden han var 29 år. Etter å ha vore til stades på eit kaotisk kommunestyremøte fant han ut at han måtte engasjere seg i lokalpolitikken. Ifølge Olav Håkon bør alle som er glade i eit fungerande demokrati engasjere seg i politikk eller andre lag eller organisasjonar som byggjar vårt gode lokalsamfunn.

Nokre saker han brenn for er:

🍀Langsiktig og berekraftig utvikling av grendene i kommunen, inkludert sentrumane

🍀God arealforvaltning for å sikre dei langsiktige næringane, mat og energiproduksjon, i eit evighetsperspektiv. For våre barn og barnebarn

🍀Fornuftig offentlig pengebruk. Unngå sløsing.