Meny
Senterpartiet Logo

Forrige Periode

Dette har vi fått til i forrige periode:

  • Sp sto i front for å få satt av betydelige midler på næringsutviklingsfondet: Formålet er å styrke lokal nyskaping, innovasjon, næringsutvikling og økt bosetting i kommunen
  • Sp tok initiativ til å sette av midler til rekrutteringsstillinger for sykepleiere og vernepleiere Innført at FNs bærekraftsmål skal være en del av all saksbehandling i Aure Kommune
  • Sp sto i front for å få reetablert en ungdomsklubb
  • Sp sikret at ungdomsrådet i kommunen fikk møte- og talerett i kommunestyret
  • Sp initierte opprettelsen av stillingen “Ungdomslos”
  • Sp har vært en aktiv pådriver for oppgradering av fylkesvei 680 fra Torset til Vihals, og ny vei gjennom Kjørsvikbugen. Samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen har gitt god uttelling, selv om mye gjenstår
  • Sp sørget for gratis ferger på flere mindre samband, deriblant Arasvika-Hennset. Dette har gitt økt andel næringstrafikk og personbiler
  • Sp har vært tydelige på prioritering av mental helse
Skjermbilde 2023-06-23 113757