Meny
Arne Øyvind Sandnes

11. kandidat: Arne Øyvind Sandnes, Valldal

 

 

Arne er 76 år og er kårmann på Bjørstad i Valldal. Han er gift, og har 5 vaksne born.

Arne har ei mastergrad i landbruk og naturforvaltning frå Noreg, USA og New Zealand. Han har stort nettverk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Arne har brei arbeidserfaring som bonde, sjømann, bistandsarbeid i Afrika, direktør
ved Muritunet, lektor ved Valldal skule og Gjermundnes vidaregåande skule. Han har også lang erfaring som lokal- og fylkespolitikar med 22 år i Norddal
kommunestyre, 18 av desse som ordførar for Senterpartiet. Han sit i styret til
Muritunet og Møre og Romsdal Revisjon.


Hjartesaker:
Landbruk, beredskap, bygdeutvikling/levande bygder, naturforvalting,
folkehelse, folkestyre.