Meny
Anders Jørgen Gjerde

20. kandidat: Anders Jørgen Gjerde, Valldal

 

 

Anders Jørgen er 60 år og bur på Gjerde i Valldal. Han er utdanna tømrar og har vore sjølvstending næringsdrivande i 35 år. Eig eit gardsbruk med jordbærproduksjon i tillegg til ein campingplass. Han er gift og har 3 barn og 2 barnebarn. Er aktivt med i korps og er glad i musikk av ymse slag.

Anders Jørgen har vore med i Norddal kommunstyre i 4 år, og har no ein periode i Fjord. Han har jobba 32 år i kulturskulen, samt kombinasjon av jordbærdyrking ,campinplassvert og lang erfaring innan tømrarfaget.

Hjartesaker:

Eg vil jobbe for at Fjord Kommune har gjennomgansbustader ,slik at dei som ønsker å prøvebu her har muligheita til det. 

Å selge kommunale bygg for å få ein kortsiktig gevinst, er ikkje rett politikk.

Styrke kulturskulen og dei frivillige lag og organisasjona.

Jobbe for å få ein sunn og god kommuneøkonomi, og få ned sjukefråveret.