Meny
Håkon Myklebust

3. kandidat: Håkon Myklebust, Valldal

 

 

Håkon er 53 år og bonde i Valldal. Driv med jordbær, hest og litt potet/grønsaker. Jobbar som tømrer i ledige stunder vinterstid. Håkon er utdanna agronom og har fagbrev som tømrar. Han er gift og har fire born i alderen 11-17 år.

Fritida brukar han på musikk og frivillig arbeid, og spelar i korps og to band. Reinsjakta i Skjåk er også eit av årets høgdepunkt. 

Håkon har arbeidd 20 år som tømrar før han tok over gard i 2007. Han har vore og er aktiv innan organisasjonsliv. Håkon har tidlegare site 4 periodar i kommunestyret for Senterpartiet i Norddal kommune.

Hjartesaker:

  • Brenn for at kultur og det frivillige framleis skal ha gode kår i kommunen. Det er viktig for trivsel og bosetting.
  • Vil også ha fokus på å få kontroll på kommuneøkonomien