Meny
Stig-Eivin Meisal

5. kandidat: Stig Eivin Meisal, Dyrkorn

 

 

Stig-Eivin Meisal er 49 år og bur på Dyrkorn. Han er utdanna barne- og ungdomsarbeider, og jobbar i barnehage, kombinert med helgearbeid på ein helseinstitusjon. Han er for tida frikjøpt i 100% stilling som leiar i Fagforbundet Ålesund.

Han er med i driftsfellesskap med til saman 100 vinterfora sau. Fritidsinteresser: fjord og i fjell, litt jakt og fiske. Stig- Eivin har tre barn i alderen 12-17 år, i tillegg har han sambuar som har to barn på 14 og 15 år.

Stig-Eivn har tidlegare arbeidd i industri, som avløysar og nokre år i grunnskulen. Han har
politisk erfaring som vara i kommunestyret i Ålesund.

Hjartesaker er:
Å arbeide for alternativ til lekser i skulen, gode tenester som er drive og eigd
av kommunen, eit godt heilheitleg helsetilbod for alle og tidleg innsats for dei
som har behov for tenester og tilrettelegging i kvardagen.