Meny

1. Fjord Senterparti dele frå bustadhus og småbruk der det ligg rette for det, slik at vi både sikrar busetting og levedyktige gardsbruk

Les resten av Fjord Senterparti sitt valprogram her:

Kommunevalprogram 2023-2027

 

2. Giske 

3. Haram Senterparti vil sikre full barnehagedekning til alle som ønsker plass, så nær heimstaden som mogleg. Vi vil bygge ny barnehage i Tennfjord. Vi meiner at det skal vere eit barnehagetilbod på Hildre og Longva, og vi lyttar til lokale innspel om driftsform.

 

Les resten av Haram Senterparti sitt valgprogram her:

Kommunevalprogram 2023-2027

 

4. Herøy Senterparti vil ha døgnbemanna blålyssentral i Myrvåg.

Les resten av valprogammet til Herøy Senterparti her:

Kommunevalprogram 2023-2027

 

5. Sande Senterparti vil gje etableringsstønad til dei som vil satse på landbruket.

Les resten av valprogrammet til Sande Senterparti her:

Kommunevalprogram 2023-2024

 

6.Stranda Senterparti vil sikre heilårsferje til Geiranger.

Les resten av valprogrammet her:

Kommunevalgprogram 2023-2027

 

7. Sykkylven Senterparti vil sikre tilbodet om døgnopen legevakt i Sykkylven.

Les resten av valprogrammet her:

Kommunevalprogram 2023-2027

 

8. Ulstein Senterparti vil behalde dagens skulestruktur med fire barneskular

Les resten av valprogrammet her:

Kommunevalprogram 2023-2027

 

9. Vanylven

 

10. Volda Senterparti vil oppretthalde desentralisert eldreomsorg i Hornindal og på Folkestad, og sikre Helsehuset og legetenesta i Hornindal.

Les resten av programmet her:

Kommunevalprogram 2023-2027

 

11. Ålesund Senterparti vil ha varig vern av Mørebankene, og gyte- og fiskebankene utenfor Ålesund.

Les resten av valprogrammet her:

Kommunevalprogram 2023-2027

 

12. Ørsta Senterparti vil ha symjehall ved Ørstahallen.

Les resten av valprogrammet her:

Kommunevalprogram 2023-2027