facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Nordland

Ledelse

Aktuelt i Nordland

13.februar 2019
Blir det krise i redningstjenesten?

Blir det krise i redningstjenesten?

Senterpartiet frykter postnummeret ditt skal avgjøre om du blir reddet eller ei i en nødsituasjon.Hovedredningssentralene har gjentatte ganger sendt bekymringsmelding til regjeringa, uten at de har tatt grep.

12.februar 2019
Vi trenger sykepleiere Nordland, ikke legg ned utdanninga

Vi trenger sykepleiere Nordland, ikke legg ned utdanninga

Det er vanskelig å rekruttere sykepleiere i Nordland. I dag mangler vi 600 sykepleiere, og tallet stiger. For få sykepleiere rammer de syke og svake i samfunnet, og sliter ut de som er i yrket. Flere kommuner og sykehus benytter seg av sykepleiere gjennom ulike bemanningsbyrå. Sykepleiere fra utlandet er ofte dårlig i norsk og engelsk. I tillegg blir dette veldig dyre tjenester. Mange kommuner og sykehus bruker altså ekstra store summer for å dekke lovpålagte oppgaver.

Adresse: Storgata 9, 8006 Bodø