Stor aktivitet i Region Salten Sør

Region Salten Sør avholdt lørdag Regionmøte på Ørnes. Blant de deltakende var Lokallagslederne i Meløy, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Rødøy. Hovedtema var naturlig nok Valgkampen som er godt i gang allerede. Underveis i møtet var det avsatt tid til å ha Stand i sentrum. Parallelt med møtet foregikk også en Båtmesse på stedet, og den trakk mye folk. Et par andre politiske partier hadde også Stand, men SP-standen så ut til å trekke flest interesserte.  Vår 2. kandidat til Stortinget. deltok som lokallagsleder i Saltdal, og fylkesleder og fylkesråd Svein Eggesvik som leder i Gildeskål.

Fra sidelinja er det moro å være vitne til den ukuelige optimismen som rår rundt om i lokallagene. Selv om gallupene viser god oppslutning, er det for tidlig å hvile på laurbærne., var den gjengse oppfatningen blant  møtedeltakerne. Nå skal armene brettes opp. og ståpå-viljen hentes frem. Målet er som Siv Mossleth betegner det, - "Hårete" men ikke uoppnåelig. 3 inn på tinget fra Nordland Senterparti i høst.

Ledelse

Aktuelt i Nordland

8. juni 2017

Stor fylkesveisatsing fra Senterpartiet

- Senterpartiet foreslår storsatsing på fylkesveiene i revidert nasjonalbudsjett, kommuneproposisjonen for 2018 og i Nasjonal Transportplan (NTP), sier sier Heidi Greni og Janne Sjelmo Nordås.

Adresse: Sjøgata 37, 8006 Bodø
Epost: nordland@sp.no
Tlf: 75 42 19 90