Nær folk i hele Norge!

Nordland

Ledelse

Aktuelt i Nordland

14.september 2020
Hvorfor er skogen viktig for Nordland?

Hvorfor er skogen viktig for Nordland?

Skogen i Norge tar netto opp CO2 tilsvarende halvparten av de norske klimautslippene. Aktiv skogpolitikk er en jordnær, konkret og billig måte å nå klimamålene på. Den bidrar også til sysselsetting og verdiskaping. I Nordland har vi store muligheter til å videreforedle skog til nye produkter. Det handler om å skape og legge til rette for arbeidsplasser.

12.september 2020
Møtekalender 2020 - 2021

Møtekalender 2020 - 2021

Her finner du oversikt over aktiviteter som rører seg i organisasjonen i perioden september 2020 - mars 2021. Kalenderen oppdateres jevnlig.

Adresse: Prinsens gate 115, 8005 Bodø