Meny

Vedtatte resolusjoner

Fra fylkesårsmøtet 2024:

Norge må gjøre mer for å stoppe krigen i Gaza
Nytt inntektssystem for kommunene
Ambulanse for alle eller ambulanse for tettstedene
Senterpartiet tar en offensiv rolle i kjernekraftspørsmålet
Politidekning i Nordland
Utdanning med distriktsprofil
Ulykkeskommisjon i landbruket
Distriktene trenger arbeidsplasser - private som offentlige!
Plassering av rehabiliteringstjenester bør være en politisk bestemmelse
Gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til ungdom
Helsestasjon for eldre

Fra fylkesårsmøtet 2023:

- Helseforetaksmodellen må skrotes!
- Hovedpulsåren i Nordland
- Konkurransekraft med krafttilgang
Norges UNESCO Globale Geoparker og Norske Parker må inn i revidert statsbudsjett
- Rekruttering av nordnorsk politi
- Samiske språk i Nordland
- Satsene til pasientreiser må økes
- Senterpartiet er et næringsparti
- Spis norsk mat - også på restaurant
- Ungt utenforskap må settes enda høyere på dagsorden

Fra fylkesårsmøtet 2022:

- Om krigen i Ukraina
- Avgiftsdifferansiering på drivstoff
- Ingen overføringskabler fra sør til nord
- Gi oss livsnerven tilbake
-Norge trenger et nasjonalt ungdomsråd
- Krisen i fastlegeordningen må løses - nå!
- Drosjedrift i små kommuner. Være eller ikke være?!
Nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke
Rovviltforliket med todelt målsetting må nå settes ut i live
- Arvesølvet på børs
- Mobilnett til alle

Fra fylkesårsmøtet 2021:

Bygg flere statlige toaletter
- Etabler Sjunkhatten folkehøyskole
- Fjelloven også i Nordland og Troms
Fremtidig ansvar for utvikling, vedlikehold og finansiering av fiskerihavnene i Norge 
- Friluftslivsfag i videregående skole som permanent tilbud
Fritidsbåtene og friluftsliv til sjøs må sikres gode rammer
- Gjennomgående god veistandard for sikkerhet og utvikling
- Jernbanepakke 4
- Nasjonalt kartverk over tiltenkte industritomter
- Nei til villsvin i Norsk fauna
- Nei til vindturbiner på Sjonfjellet!
- Post og gods må fram
Reetablere høyere utdanning på Helgeland
- Rusreform
- Sats på tog
Sikre reindriftens og beitenæringens eksistensgrunnlag
-Stemmerettsalder og myndighetsalder må samsvare!
- Styrk kortbanenettet i Nordland
- Yrkesfaglig utdanning