Meny
Foto: Iren Beathe Teigen

En bedre samferdsel for HELE Nordland

Svein Øien Eggesvik, Senterpartiets 1.-kandidat fylkestingsvalget 2023

Bolyst for folk, og gode betingelser for næringslivet, forutsetter at reiseveiene verken er for lange eller for kostbare. Derfor ønsker Senterpartiet å legge til rette for gode pendlermuligheter i hele Nordland. Fylket vårt er langt, men med Senterpartiet i regjering og i fylkesrådet har den økonomiske kostnaden ved reising stadig mindre, og slik at Nordland blir litt mindre for alle som bor her.

Etter 16. august er nå 21 fergesamband gratis, og de resterende fergene har fått halvert pris sammenlignet med 2021. Flere steder i Nordland utgjør dette over 20 000 kroner i reduserte kostnader for de som pendler daglig med ferge.

Det er ikke alle som kan eller ønsker å reise med bil. Senterpartiet ønsker derfor å både videreutvikle og styrke busstilbudet i fylket, slik at det skal bli enklere å reise tur/retur hele året. Når vi også satser på hurtigbåtene, der vi har kuttet prisene med 25%, viser vi at vi ser kollektivtilbudet i et helhetsperspektiv. Vi vil derfor jobbe for å ordne gjennomgående billettløsninger på samferdsel, med ett månedskort for all transport Nordland Fylkeskommune er ansvarlig for.

Vi vet at flytilbudet på kortbanenettet er den raskeste reiseveien for både folk og næringsliv i hele Nordland. Senterpartiet i regjering har fredet kortbanestrukturen, slik at ingen skal være redd for å miste flyplassen sin så lenge vi sitter i regjering. Fra 1. april 2024 blir også maksimalprisen på anbudsrutene og helikopterruten halvert. Da vil de fleste flyplassene oppleve en økt frekvens og økt kapasitet, og fly fra Helgeland vil korrespondere med fly til Tromsø slik at pasienter slipper unødvendig og belastende venting. Senterpartiet jobber følgelig videre for å øke frekvensen på kortbanenettet.

Senterpartiet vil jobbe videre opp mot nasjonale myndigheter slik at også toget kan bli mer attraktivt som transportmiddel. Godskapasiteten på Nordlandsbanen er sprengt, og det er marked for mer gods på bane. Inn mot ny nasjonalplan løfter vi derfor Nordlandsbanen sammen med Saltenpendelen og en ambisjon om en egen Helgelandspendel som mål for jernbanen.

Det skal være godt å både bo og drive næring i hele Nordland. Da må myndighetene legge til rette for god, forutsigbar og rimelig samferdsel. Her tar Senterpartiet ansvar.

Les hele vårt fylkesvalgsprogram her: https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/nordland/valg-2023