Meny
ff935ea4-c9fe-4154-a7fc-0e13474ceb74

Fylkesårsmøtet 2024

Nordland SP arrangerer sitt fylkesårsmøte 17.-18.februar ved Scandic Havet i Bodø. 

PROGRAM ÅRSMØTET

Alle delegater bes lese Senterpartiets etiske retningslinjer før møtet. 

Lenker til sakspapirer vil bli lagt inn under fortløpende (trykk på saksnavnet), samt sendt ut pr. epost til påmeldte delegater. 

Sak 1 Opprop/godkjenning av delegater 

Sak 2 Møtekonstituering 
a) Godkjenning av forretningsorden
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av møteledere 
d) Valg av referenter 
e) Valg av tellekorps/teknisk korps 
f) Valg av to protokollunderskrivere 

Sak 3 Årsmeldinger 2023 
a) Årsmelding for fylkeslaget
b) Årsmelding for fylkestingsgruppen
c) Årsmelding for Senterungdommen
d) Årsmelding for Senterkvinnene

Sak 4 Resolusjoner 
INNKOMNE RESOLUSJONER
a) Prioritering 
     - Resolusjonskomiteens prioritering
b) Behandling 

Sak 5 Innkomne organisatoriske saker 
a) Fra fylkesstyret 
     - Regioninndeling NSP
b) Fra lokallagene 
- Ingen innkomne 

Sak 6 Arbeidsplan 2024 

Sak 7 Regnskap og budsjett 
a) Regnskap 2023
b) Honorarer 2024
c) Budsjett 2024

Sak 8 Valg 
VALGKOMITEENS INNSTILLING

a) Valg av fylkesstyre 2024-2025 
b) Valg av representant med vara til Senterungdommens fylkesstyre 2024-2025
c) Valg av neste års valgkomité 
d) Valg av revisor 
e) Valg av nominasjonskomité for stortingsvalget 2025 

Sak 9 Delegatberegning 
Fylkesstyrets innstilling 
a) Nominasjonsmøter 
b) Fylkesårsmøter