Meny
Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Stand og Bengt Fasteraune

Høyre sender regninga til distrikta.

Når Høyre skal prioritere er det de som bor i distriktene som skal betale, som vi nå blir påminna i deres alternative statsbudsjett. Under finner dere fem saker hvor Høyres kutt svir for distrikta mens Senterparti-Ap-regjeringa prioriterer hele Norge. Vår løsning er at de som har mest må bidra litt mer. Slik utvikler vi det Norge vi er så glade i, med små forskjeller mellom folk over hele landet.

Det blir dyrere og vanskeligere å frakte varer og å ferdes over hele landet:

1) Høyre fjerner Senterpartiets reduksjon av avgifter for diesel, bensin og mineralolje samtidig som de opprettholder økningen i CO2-avgift. Det gir dyrere drivstoff for folk og næringsliv. Pumpeprisen på en typisk dieselblanding vil øke med ca 80 øre inkludert mva og på en typisk bensinblanding med ca 40 øre inkludert mva. Pumpeprisen på anleggsdiesel vil øke med ca 1,45 kroner eksklusive mva. Det vil bety en stor økning i kostnader for næringsliv, særlig for anleggsbransjen. Regjeringen vil gjøre situasjonen lettere for de næringsdrivende i bransjen og foreslått en milliard i avgiftskutt for å lette på drivstoffkostnadene.

Høyre fjerner distriktssatsinger:

2) Høyre kutter hele satsningen på bygdevekstavtaler med 25 millioner kr. Senterpartiet har utviklet og kjempet fram prosjekter for bygdevekst som nå blir virkelig. Det er lyst ut midler og mange kommuner har søkt om å få delta i piloten. Høyre vil kutte utviklingen av et viktig virkemiddel i distriktspolitikken. Senterpartiet vil ta bygdevekstavtalene videre.

3) Høyre kutter 200 millioner i tilskuddet til utbygging av bredbånd. Satsningen på bredbånd er viktig for å sikre god infrastruktur og gode levekår i hele landet. Det handler om at samfunnet stiller opp for de som bor ytterst, om det er på en øy eller øverst i en dal. Høyres kutt i bredbånd er nok et eksempel på at distriktene skal betale når Høyre prioriterer.

Høyre svekker landbruket og beredskapen:

4) Høyre foreslår en stor avgiftsøkning for norske matprodusenter. Høyre vil innføre en CO2-avgift for landbruket på 100 kr pr tonn CO2, som medfører en avgiftsøkning på 460 mill. kroner De legger også ned Bionova ved å kutte 87,5 mill. kroner. Høyre stiller store krav til klimakutt for landbruket, men fjerner alle penger som staten skal bidra med. I en tid med store kostnadsøkninger vil den nye avgiften bli en stor belastning for de som produserer mat til den norske befolkningen og styrker selvforsyningen vår. Det svekker norsk beredskap.

5) Høyre foreslår et kutt for politi på 155 millioner for 2023. Høyre foreslår 70 mill til mer synlig politi i gatene og i lokalsamfunn, men samtidig foreslår de kuttet på 225 millioner kr til nye polititjenestesteder. Altså får synlig politi i lokalsamfunn totalt et kutt på 155 mill. Senterpartiet mener det er viktig med økt synlighet og tilstedeværelse av politi i en tid med endret sikkerhetssituasjon. Derfor har vi styrket, ikke svekket, politiet i vårt forslag til statsbudsjett.