Meny
Valgkomiteens innstilling  til Fylkestingsvalget i Innlandet 2023

Valgkomiteens innstilling til Fylkestingsvalget i Innlandet 2023

Nominasjonskomiteen for Hedmark og Oppland Senterparti er ferdig med sin innstilling til listeforslag i forbindelse med fylkestingsvalget i Innlandet 2023. Det er en enstemmig komite som stiller seg bak innstillingen, som skal behandles av felles nominasjonsmøte for Oppland og Hedmark Senterparti 12. november 2022.

Helsetjenester nær folk

Helsetjenester nær folk

Oppland Arbeiderblad var i forrige uke invitert til Søndre Land kommune med Sykepleierforbundet og Senterpartiet for å se hvordan bruk av video er en nøkkel for å kunne yte bedre og tryggere helsetjenester i kommunene.

2020 Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Oppland) på Hjerkinn stasjon

En jernbane for passasjerene

Senterpartiet vil sørge for et togtilbud som gjør det mulig for folk å velge toget for å komme seg raskt og enkelt fram. 

Når er nok nok av ulveangrep?

Når er nok nok av ulveangrep?

Det var overskrifta på innspelet frå rovviltnemnda til statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet som var sendt pr. e-post den 7. juni 2017. Vi etterlyste leiarskap frå stat og regjering for å få situasjonen under kontroll på Hadeland og for nye angrep andre stadar i Oppland. Vi ba også om at nå måtte dei vurdere meir aktiv bruk av hund, plott-hund, for å ta ut skadedyr, noko dei gav klarsignal om i etterkant.

Vi treng eit fylkesveglyft

Vi treng eit fylkesveglyft

Fylkesvegane bind saman lokalsamfunn, kommunar og regionar, næringsvegar med eksportvegar. Dei er sentrale for frakt av varer og tenester, og for å komme seg til skule eller arbeid. Alle har ein fylkesveg i nabolaget og vi ser skilnaden i standard på fylkesveg og riksveg. Fylkesvegane våre er i drastisk forfall, og det går ikkje over av seg sjølv. Det er dessverre vesentleg større mogelegheit for å bli skadd i trafikken på ein fylkesveg enn på ein riksveg. Trafikktryggleik har med standard og vedlikehald å gjera.