Meny

Oppland

Aktuelt

Følg oss på Facebook
Helsetjenester nær folk

Helsetjenester nær folk

Oppland Arbeiderblad var i forrige uke invitert til Søndre Land kommune med Sykepleierforbundet og Senterpartiet for å se hvordan bruk av video er en nøkkel for å kunne yte bedre og tryggere helsetjenester i kommunene.

2020 Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Oppland) på Hjerkinn stasjon

En jernbane for passasjerene

Senterpartiet vil sørge for et togtilbud som gjør det mulig for folk å velge toget for å komme seg raskt og enkelt fram. 

Når er nok nok av ulveangrep?

Når er nok nok av ulveangrep?

Det var overskrifta på innspelet frå rovviltnemnda til statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet som var sendt pr. e-post den 7. juni 2017. Vi etterlyste leiarskap frå stat og regjering for å få situasjonen under kontroll på Hadeland og for nye angrep andre stadar i Oppland. Vi ba også om at nå måtte dei vurdere meir aktiv bruk av hund, plott-hund, for å ta ut skadedyr, noko dei gav klarsignal om i etterkant.

Vi treng eit fylkesveglyft

Vi treng eit fylkesveglyft

Fylkesvegane bind saman lokalsamfunn, kommunar og regionar, næringsvegar med eksportvegar. Dei er sentrale for frakt av varer og tenester, og for å komme seg til skule eller arbeid. Alle har ein fylkesveg i nabolaget og vi ser skilnaden i standard på fylkesveg og riksveg. Fylkesvegane våre er i drastisk forfall, og det går ikkje over av seg sjølv. Det er dessverre vesentleg større mogelegheit for å bli skadd i trafikken på ein fylkesveg enn på ein riksveg. Trafikktryggleik har med standard og vedlikehald å gjera.

Bredt politisk flertall for bevaring av Granheim lungesykehus.

Bredt politisk flertall for bevaring av Granheim lungesykehus.

Fylkesutvalget har i dag vedtatt høringsuttalelse til representantforslag om bevaring av Granheim lungesykehus, fremmet av Senterpartiet i Stortinget. Alle fylkestingets partier, unntatt Venstre sluttet opp om uttalelsen.  

Fylkesårsmøte Oppland Sp 20/2

Fylkesårsmøte Oppland Sp 20/2

Fylkesårsmøtet i Oppland Senterparti for 2021 blir digitalt, og avhold lørdag 20. februar. Her finner du program og sakliste: