Meny
Bli medlem

Oppland

Aktuelt

Følg oss på Facebook
2020 Stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Oppland) på Hjerkinn stasjon

En jernbane for passasjerene

Senterpartiet vil sørge for et togtilbud som gjør det mulig for folk å velge toget for å komme seg raskt og enkelt fram. 

Når er nok nok av ulveangrep?

Når er nok nok av ulveangrep?

Det var overskrifta på innspelet frå rovviltnemnda til statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet som var sendt pr. e-post den 7. juni 2017. Vi etterlyste leiarskap frå stat og regjering for å få situasjonen under kontroll på Hadeland og for nye angrep andre stadar i Oppland. Vi ba også om at nå måtte dei vurdere meir aktiv bruk av hund, plott-hund, for å ta ut skadedyr, noko dei gav klarsignal om i etterkant.

Vi treng eit fylkesveglyft

Vi treng eit fylkesveglyft

Fylkesvegane bind saman lokalsamfunn, kommunar og regionar, næringsvegar med eksportvegar. Dei er sentrale for frakt av varer og tenester, og for å komme seg til skule eller arbeid. Alle har ein fylkesveg i nabolaget og vi ser skilnaden i standard på fylkesveg og riksveg. Fylkesvegane våre er i drastisk forfall, og det går ikkje over av seg sjølv. Det er dessverre vesentleg større mogelegheit for å bli skadd i trafikken på ein fylkesveg enn på ein riksveg. Trafikktryggleik har med standard og vedlikehald å gjera.

Bredt politisk flertall for bevaring av Granheim lungesykehus.

Bredt politisk flertall for bevaring av Granheim lungesykehus.

Fylkesutvalget har i dag vedtatt høringsuttalelse til representantforslag om bevaring av Granheim lungesykehus, fremmet av Senterpartiet i Stortinget. Alle fylkestingets partier, unntatt Venstre sluttet opp om uttalelsen.  

Fylkesårsmøte Oppland Sp 20/2

Fylkesårsmøte Oppland Sp 20/2

Fylkesårsmøtet i Oppland Senterparti for 2021 blir digitalt, og avhold lørdag 20. februar. Her finner du program og sakliste:

Solide bankar i heile landet

Solide bankar i heile landet

Senterpartiet vil at folk skal kunne bu, arbeide og leve gode liv i heile Norge. Solide bankar i heile landet er avgjerande for å bidra til dette. Nye reglar frå Finanstilsynet gjer bustadbygging i distrikta dyrare og undergrev dei lokale bankane. Senterpartiet er sterkt ueinig i dei nye reglane. Vi vil tvert om styrke dei lokale bankane og legge betre til rette for bustadbygging i heile landet.

Erna gløymde å takke for maten

Erna gløymde å takke for maten

Eg og mange med meg høyrde Erna Solberg sin nyttårstale til folket. I ei tid då mange har vist stor innsats for å halde hjula i gang, takka ho på høvisk vis dei fleste yrkesgruppene for innsatsen. Men ho gløymde i god Høyre-tradisjon å takke for maten.

Resolusjonskomiteen

Resolusjonskomiteen

Resolusjonskomiteen for fylkesårsmøtet 2021 er satt ned og dei vil minne om at lokallag må sende inn resolusjonsforslag innan fristen 29. januar 2021. Resolusjonsnemnda består av Aud Hove (leiar), Kjetil Ulset, Frode Rolandsgard, June Emilie Åsenden, Kristen Dagsgard og Frøydis Barstad saman med Kristin Amrud, Senterungdommen, og Borgny Sletten, Senterkvinnene. ​​​​​​​

Spinning