Nær folk i hele Norge!

Et levende folkestyre!

Vi vil være nær folk i hele Oppland. Samme hvor i fylket du bor skal du ha lik tilgang til ordentlig bredbånd, skole og helsetilbud

Ledelse

Aktuelt i Oppland

02.juli 2020
Mer praktisk skole

Mer praktisk skole

For få fullfører videregående skole. Senterpartiet mener flere hadde hatt større muligheter og motivasjon for å fullføre om grunnskolen var mer praktisk.

01.juli 2020
Nå må vi prioritere en helhetlig beredskapsplanlegging i Norge

Nå må vi prioritere en helhetlig beredskapsplanlegging i Norge

Det er gått lang tid siden Norge sist hadde en total gjennomgang av beredskapen. Willoch-utvalget la fram sin utredning i 2000. Norges forrige forsvarskommisjon som tradisjonelt har vært beredskapskommisjon avga sin rapport i 1992. Samfunnet har forandret seg betraktelig på disse tjue årene. Trusselbildet er uoversiktlig og uforutsigbart. Her i landet har vi opplevd terrorhendelser som kom som lyn fra klar himmel. 

Postadresse: Honne, 2836 Biri
Besøksadresse: Skogbrukets kursinstitutt, Honnevn. 60
Epost: Fylkessekretær Alf Halvar Næsje
Tlf: 950 31 445