Meny

Valgkomiteens innstilling til Fylkestingsvalget i Innlandet 2023

Nominasjonskomiteen for Hedmark og Oppland Senterparti er ferdig med sin innstilling til listeforslag i forbindelse med fylkestingsvalget i Innlandet 2023. Det er en enstemmig komite som stiller seg bak innstillingen, som skal behandles av felles nominasjonsmøte for Oppland og Hedmark Senterparti 12. november 2022.

Nominasjonskomiteen har fått innspill fra lokallagene på en rekke gode kandidater. Vi mener at alle ville kunne gjort en god jobb for Senterpartiet og Innlandet på fylkestinget. Vi har ut fra disse forslagene prioritert 63 kandidater, som vil danne en sterk liste med både kjente og mindre kjente navn. Listeforslaget har en god alders og kjønnsbalanse, samt bra spredning geografisk i det store Innlandet fylke. Kandidatene samlet sett har en variert og bred erfaring og bakgrunn. Nominasjonskomiteen mener at disse kandidatene sett under ett vil være et sterkt lag og vil representere Senterpartiet godt i fylkestinget den kommende perioden.  

Nominasjonskomiteen foreslår som tidligere annonsert Aud Hove (52) fra Skjåk som førstekandidat og partiets fylkesordførerkandidat. Aud har gjennom en årrekke gjort en stor innsats for partiet i fylkespolitikken, og har utmerket seg som en god fylkesvaraordfører denne perioden. Aud har et stort og bredt politisk engasjement, og komiteen er sikre på at hun vil gjøre en enestående innsats som fylkesordfører, der hun vil se hele Innlandet og ta tak i både de muligheter og utfordringer som Innlandet har. Innspillene fra lokallagene viser også at de har stor tillit til Aud og hun har bred støtte i hele fylket. Aud kjennetegnes med en utrolig stor arbeidskapasitet.

«Det er alltid interessant med politikk og eg ynskjer å vere med og forme framtida vår», sier Aud. «Det er eit enormt stort fylke med lange avstandar, men det er også eit fylke som har store moglegheiter! Derfor må vi vere både spissa og synlege i tida som kjem på kva utvikling vi ynskjer frå Senterpartiet si side».

«Det som opptek meg mest fylkespolitisk er korleis vi kan bygge gode lokalsamfunn i heile fylket og korleis fylkeskommunen skal utgjere ein forskjell. Skal vi lykkast med det må vi ha tett og godt samarbeid med alle regionane i dei ulike delane av fylket. Vi treng både by og land og vi må arbeide for at dei ulike delane av fylket ser verdien av kva andre gjer og gjere kvarandre bedre. Den evige kampen der alle skal vekse, må endrast til korleis vi skal få eit berekraftig samfunn i balanse og skape dei gode liv på innbyggarane sine premiss. Desentralisert samfunns- og næringsutvikling, mobilisering for klima og miljø og ikkje minst å få politisk kontroll og styring med energiressursane er mine fanesaker».

Som andrekandidat foreslår nominasjonskomiteen Ole Mathias Rønaasen (29) fra Grue. Etter innspillsrundene fra lokallagene pekte han seg raskt ut som en ønsket andrekandidat fra partiet. Ole Mathias har hatt ulike roller i Senterpartiet, han er godt kjent i organisasjonen og med partiets politikk. Han har tidligere vært fylkessekretær for fylkeslagene i Innlandet, aktiv i Grue Senterparti og er i dag 1. vara på Stortinget for Sp fra Hedmark valgkrets. Ole Mathias kjenner Innlandet godt gjennom sin nære kontakt med partiets lokallag. Han har et bredt engasjement og nominasjonskomiteen er trygge på at han vil gjøre en god jobb i fylkestinget.

Jeg er veldig takknemlig for den tilliten nominasjonskomiteen, og lokallagene i Hedmark og Oppland Senterparti, har vist meg ved å nominere meg.
Laget komiteen har satt sammen virker å være en god blanding av erfarne og nye kandidater, som jeg tror vil ha mye å bidra med inn i fylkespolitikken!
Jeg ser frem til å gå aktivt inn i fylkespolitikken hvis nominasjonsmøtet og velgerne gir oss den tilliten.

Nominasjonskomiteen foreslår Mari Gjestvang (61) fra Ringsaker som tredjekandidat. Mari har lang erfaring fra fylkestinget i Hedmark og sitter i dag i fylkestinget i Innlandet hvor hun og er leder for utvalg for utdanning. Hun har gjennom ulike roller i partiet opparbeidet seg en stor tillit i organisasjonen, hun tar nye oppgaver på strak arm og stiller alltid opp. Mari er svært kunnskapsrik og deler generøst dette med sine omgivelser.

Som fylkespolitiker vil jeg arbeide for at alle regioner skal få utvikle sine fortrinn, ha levende og trygge lokalsamfunn med gode bo- og oppvekstforhold, gode utdanningsmuligheter, gode muligheter for arbeid og verdiskaping i både privat og offentlig sektor, samt bærekraftige løsninger der både klima, miljø og god ressursutnyttelse kan ivaretas. Fylkeskommunen må derfor levere gode tilbud innen sine ansvarsområder (utdanning og kompetanse, samferdsel og infrastruktur, næringsutvikling, kultur, tannhelse mm) og i samarbeid med andre aktører. – Der det er vilje er det vei! – Og vi skal finne de beste løsningene!

Som fjerdekandidat foreslår nominasjonskomiteen Marit Sletten (30) fra Lom. Marit er i dag varaordfører og leder av Oppland Senterparti. Har tidligere erfaring fra Senterungdommen, og vært en markant politiker for Senterpartiet i flere år. Marit ser alltid muligheter og brenner for levende lokalsamfunn. Hun vil som fylkestingsrepresentant kjempe for like muligheter i hele Innlandet.

Som Senterpartiets ungdomskandidat foreslår nominasjonskomiteen Minde Storsnes (21) på en sjetteplass på lista. Minde er i dag politisk nestleder i Hedmark Senterungdom, og har rukket å være aktiv i partiet i flere år allerede. Hun har et bredt engasjement. Hun kommer fra Trysil, men vil snart flytte til Lesja. Minde ser mange muligheter for Innlandet, og ønsker å bidra til at flere unge skal bosette seg her.

Spørsmål kan rettes til leder av Nominasjonskomiteen Margrethe Haarr mobil: 93459530

 

Plassering Fornavn Etternavn Lokallag Region Født Årstall 
1Aud Hove Skjåk Nord-Gudbrandsdal1970
2Ole Mathias RønaasenGrueKongsvingerregionen 1992
3Mari Gjestvang RingsakerHedmarken1961
4Marit SlettenLomNord-Gudbrandsdal1992
5Olav Røssum Nord-Fron Sør-Gudbrandsdal 1962
6Minde StorsnesTrysil Sør-Østerdal2001
7Bente FossumFolldalNord-Østerdal1976
8Bergljot OldreVangValdres1998
9Pål ArneOulieGranRandsfjordregionen1978
10Ole AndrèStorsnes Trysil Sør-Østerdal1979
11Bror HelgestadØstre TotenGjøvik/Toten 1970
12Gry BenteEliassen Nyberg ÅmotSør-Østerdal1970
13Tommy Smedtorp KongsvingerKongsvingerregionen 1975
14Turi EliseKausRingebuSør-Gudbrandsdal 1966
15Ola ToreDokkenNordre LandRandsfjordregionen1966
16Esten KlevenTolgaNord-Østerdal1997
17Anne MarteSkariGranRandsfjordregionen 1964
18Jon VestliStangeHedmarken1966
19LindaMæhlum RobøleEtnedalValdres1980
20Abdullahi YusufNageyeGjøvik Gjøvik/Toten 1965
21MonaMurud AlvdalNord-Østerdal1973
22Borgny SlettenNord-Fron Sør-Gudbrandsdal 1974
23Hans Petter AarstadSør-OdalKongsvingerregionen 1967
24Oda GrøttingAlvdalNord-Østerdal2000
25Geir Martin SteinsliSøndre LandRandfjordregionen1986
26Elin ØstenbergVålerSør-Østerdal1970
27Arnfinn UthusElverumSør-Østerdal1957
28Elin Marie SveenVågåNord-Gudbrandsdal1995
29Bjarne Eiolf HoløLomNord-Gudbrandsdal1970
30Olov GrøttingAlvdalNord-Østerdal1960
31HaldorØdegårdVestre Slidre Valdres1963
32Marit AndrisdotterKvamVangValdres2000
33Leif EstensonLangoddenAlvdalNord-Østerdal1969
34Lise HammerudGjøvik Gjøvik/Toten 1957
35Torleik Svelle Lillehammer Sør-Gudbrandsdal1996
36Oddrun MereteSagevikStangeHedmarken 1970
37Knut Arne FjelltunNord-AurdalValdres1967
38Merete MyhreMoen TynsetNord-Østerdal1969
39Magnus LomNord-Gudbrandsdal1996
40Ragnhild AashaugTolgaNord-Østerdal1970
41Gaute LundeNytrøen KongsvingerKongsvingerregionen 2005
42Magnhild StrandØystre Slidre Valdres1964
43Ole TveteMuriteigenSør-FronSør-Gudbrandsdal 1969
44JørgenLangbakkheiOsNord-Østerdal2004
45Anne MiklavicRingsakerHedmarken 1965
46Torvild SveenGjøvik Gjøvik/Toten 1975
47Andrine ØverbyHamarHedmarken1999
48Annine StorbråtenStadsvold Nordre LandRandsfjordregionen2001
49Even Moen Stor-ElvdalSør-Østerdal1963
50Heidi Hitland Sør-OdalKongsvingerregionen 1956
51Ivar SkramstadHamarHedmarken1960
52Marte LarsenTønsethLøten Hedmarken 1990
53VegardMømbRendalen Nord-Østerdal1970
54LineStorsnesEngerdalSør-Østerdal1986
55Eivind Skari GranRandsfjordregionen1998
56Knut Ove HennumNord-AurdalValdres1954
57Åse ForbordÅmotSør-Østerdal1966
58Hans ChristianEnderudNordre LandRandsfjordregionen1964
59ArneEggenTynsetNord-Østerdal1957
60Ole Wilhelm SkundbergGjøvik Gjøvik/Toten 1979
61SigurdKorshavnÅmotSør-Østerdal1988
62Jon Olav RyenFolldalNord-Østerdal1960
63Arnfinn Nergård OsNord-Østerdal1952