facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Østre Toten

Ledelse

Aktuelt i Østre Toten

14.desember 2017

Solide arbeidsplasser gir solid verdiskaping!

Fylkestinget vedtok onsdag fylkesbudsjett for 2018. Det er et godt, og gjennomarbeidet budsjett som nå legges frem- med klar sammenheng med budsjettet for inneværende år.

Kontakt