Nær folk i hele Norge!

Ringebu

Ledelse

Aktuelt i Ringebu

12.august 2019
Hvor mye høyfjell skal ha status Nasjonalpark?

Hvor mye høyfjell skal ha status Nasjonalpark?

Miljødirektoratet har etter innspill fra fylkesmennene oversendt Klima og Miljødepartementet forslag til utvidelse av nasjonalparker (NP) og verneområder.

Kontakt