Nær folk i hele Norge!

Skjåk

Ledelse

Aktuelt i Skjåk

25.juli 2020
Minneord om Hans Krogstad

Minneord om Hans Krogstad

-ordførar for Senterpartiet i fem perioder

14.desember 2017

Styrk rolla som samfunnsutviklar

Fylkestinget vedtok onsdag fylkesbudsjettet for 2018. For Senterpartiet er det viktig å styrke fylkeskommunen sin oppgåve som samfunnsutviklar

Kontakt