Nær folk i hele Norge!

Skjåk

Ledelse

Aktuelt i Skjåk

14.desember 2017

Styrk rolla som samfunnsutviklar

Fylkestinget vedtok onsdag fylkesbudsjettet for 2018. For Senterpartiet er det viktig å styrke fylkeskommunen sin oppgåve som samfunnsutviklar

Kontakt