Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2024

Framtidas sykehustilbud i Innlandet

11.03.2024

Med regjeringens vedtak om etablering av Mjøssykehuset vil Innlandet få et av Europas fremste sykehustilbud. Dagens utfordringer med økonomi og mangel på helsepersonell, viser at dette vedtaket er helt avgjørende for at innbyggerne i Innlandet skal ha et bærekraftig, robust og fremtidsrettet sykehustilbud i fremtiden.

Oppland Senterparti understreker viktigheten av å fortsatt holde fast på målbildet i Sykehuset Innlandet. En ytterligere funksjonsdeling vil svekke fagmiljøene, øke driftskostnadene og totalt sett gi et dårligere sykehustilbud til Innlandet. Videre må man holde fremdriftsplanen i prosjektet.

Vi har ventet lenge nok på et endelig vedtak i sykehussaken. Oppland Senterparti krever at SP/AP-regjeringen sikrer et bredest mulig forlik i Stortinget, og sørger for at nødvendige budsjettvedtak blir gjort i tråd med de vedtatte planene så raskt som mulig.

Oppland Senterparti oppfordrer til å forene kreftene for å jobbe sammen om framtidas sykehustilbud. Lytt til fagfolkene, pasientene og det store flertallet i sykehussaken!

Oppland Senterparti vil:

  • Starte byggingen av nytt Mjøssykehus snarest mulig, og at sykehusstrukturen etableres i tråd med regjeringens vedtak.
  • Forsterke videreutviklingen av lokalmedisiniske sentre og utrede et undervisningssykehus på Gjøvik for videreutvikling av helsetilbudet i kommunene og samspillet med spesialisthelsetjenesten.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Oppland Senterparti 2024