Meny
Morten Edvardsen på topp i Oslo!

Morten Edvardsen på topp i Oslo!

Morten Edvardsen topper Oslo Senterparti sitt forslag til liste for bystyrevalget i 2023. Edvardsen, som sitter i bystyret, vil gjøre Oslo til en tryggere by gjennom satsing på beredskap, fritidstilbud og praktiske fag og jobber. Han har med seg Synne Lerhol på andreplass, Espen Thygesen på tredjeplass, Lene Haug på fjerdeplass og Bjørg Sandkjær på femteplass.

 Nominasjonskomiteen for Oslo Senterparti la 4. oktober fram sitt forslag til liste for bystyrevalget i 2023.

− Vi har fått innspill fra hele organisasjonen vår og kjørt intervjurunder. Resultatet er en bunnsolid liste med personer som vil jobbe for å gjøre Oslo til en tryggere by med utvikling av Ullevål sykehus, tilstedeværende politi og en styrking av fritidstilbudet til ungdommene våre, sier Karen Følgesvold, leder av nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteen foreslår å kumulere, altså gi et stemmetillegg, til Edvardsen på førsteplass og Lerhol på andreplass.

− Jeg takker komiteen for tilliten til å jobbe for å gjøre hverdagen til Oslofolk bedre. Vi trenger en by med helsetjenester som er rustet for fremtiden, et politi som kan jobbe forebyggende og et fritidstilbud som gir ungdommene mulighet til å utvikle og utfolde seg i et trygt miljø, sier Morten Edvardsen, bystyrerepresentant og nominasjonskomiteens forslag til listetopp.

Edvardsen vil jobbe for de som trenger det mest, og peker på at Senterpartiet står alene i kampen for lavere husleie for kommunale boliger. Han mener også satsingen på praktiske fag og arbeid er viktig for å utvikle Oslo.

− Senterpartiet løfter verdien av praktisk utdanning og arbeid, og prioriterer at unge skal få seg jobb og utdanning tilpasset deres interesser og evner. Alle i Oslo skal kunne lykkes, ikke bare de som er sterke i teoretiske fag, som har vært hovedfokuset i Oslos utdanningspolitikk til nå. Senterpartiet vil ha et kraftig løft for de praktiske fagene og jobbene. Gjennom å inkludere og satse på flere skal vi gjøre Oslo til en varmere og tryggere by, sier Edvardsen.

Oslo Senterparti fikk ved valget i 2019 inn en representant i bystyret med en oppslutning på 2,2 prosent (7 980 stemmer). Ved valget i 2021 fikk Senterpartiet i Oslo en oppslutning på 3,1 prosent (11 953 stemmer). Endelig liste for bystyrevalget vedtas av Oslo Senterparti sitt nominasjonsmøte 29.oktober.

Listen i sin helhet ser du her:

 

Bilde2.png
Nominasjonskomiteens innstilling