Meny
Bli medlem

Oslo

Aktuelt i Oslo

Følg oss på Facebook
2017 - Oslo sentrum

Resolusjoner vedtatt av fylkesstyret 2021

Resolusjoner vedtatt av fylkesstyre i 2021 

Jan Bøhler enstemmig valgt på topp for Oslo Senterparti

Jan Bøhler enstemmig valgt på topp for Oslo Senterparti

Under lørdagens nominasjonsmøte i Oslo Senterparti ble Jan Bøhler valgt på førsteplass på Oslo Senterparti sin liste til Stortingsvalget i 2021. Bjørg Sandkjær, leder for Oslo Senterparti, ble valgt på andreplass. Hele listen ble enstemmig valgt ved akklamasjon.  

Oljefondet for fremtidige generasjoners klima

Oljefondet for fremtidige generasjoners klima

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2020

Seriøs drosjenæring for fremtiden

Seriøs drosjenæring for fremtiden

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2020

Bydelsreform nå

Bydelsreform nå

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2020

En fremtidsrettet fiskerinæring

En fremtidsrettet fiskerinæring

Resolusjon vedtatt av fylkesstyret

I en utvikling med økende sentralisering og større press på naturressursene er den landbaserte fiskeindustrien og de minste fartøyene under press. Fortjeneste og avkastning knyttes i økende grad til råstoff-rettighetene og salg av disse.  Den havgående flåten er langt mer ressurskrevende når det gjelder energiforbruk enn sjarken, med opptil fem ganger mer drivstoff pr.kg fanget fisk. Produksjonskjeden med frysing på feltet, transport til Kina, tining, filetering, pakking og til slutt transport til Europa, er en belastning for miljøet og gir en dårligere kvalitet på sluttproduktet. Disse utviklingstrekkene er ikke bærekraftige.

Spinning